Исторически речник
прѣльꙗт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣлꙗт сѧпрѣлѣѭ, прѣлѣѫ, прѣлѣѧ, прѣлѣюпрѣлѣш, прѣлѣеш, прѣлѣашпрѣлѣтъ, прѣлѣетъ, прѣлѣатъ, прѣлѣть, прѣлѣеть, прѣлѣать, прѣлѣт, прѣлѣет, прѣлѣатпрѣлѣмъ, прѣлѣемъ, прѣлѣамъ, прѣлѣмь, прѣлѣеть, прѣлѣать, прѣлѣм, прѣлѣет, прѣлѣат, прѣлѣмо, прѣлѣемо, прѣлѣамопрѣлѣте, прѣлѣете, прѣлѣате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣлѣѭтъ, прѣлѣѫтъ, прѣлѣѧтъ, прѣлѣютъ, прѣлѣѭть, прѣлѣѫть, прѣлѣѧть, прѣлѣють, прѣлѣѭт, прѣлѣѫт, прѣлѣѧт, прѣлѣютпрѣлѣвѣ, прѣлѣевѣ, прѣлѣавѣпрѣлѣта, прѣлѣета, прѣлѣатапрѣлѣте, прѣлѣете, прѣлѣатепрѣлѣ, прѣлпрѣлѣ, прѣл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣлѣмъ, прѣлмъ, прѣлѣмь, прѣлмь, прѣлѣм, прѣлмпрѣлѣте, прѣлтепрѣлѣвѣ, прѣлвѣпрѣлѣта, прѣлтапрѣлꙗхъ, прѣлахъ, прѣльꙗхъ, прѣлѣхъ, прѣльѣхъ, прѣлꙗхь, прѣлахь, прѣльꙗхь, прѣлѣхь, прѣльѣхь, прѣлꙗх, прѣльꙗх, прѣлѣх, прѣльѣх, прѣлѧхъ, прѣлѧхь, прѣлѧх, прѣлахпрѣлꙗ, прѣльꙗ, прѣлѣ, прѣльѣ, прѣлѧ, прѣла
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣлꙗ, прѣльꙗ, прѣлѣ, прѣльѣ, прѣлѧ, прѣлапрѣлꙗхомъ, прѣлахомъ, прѣльꙗхомъ, прѣлѣхомъ, прѣльѣхомъ, прѣлꙗхомь, прѣлахомь, прѣльꙗхомь, прѣлѣхомь, прѣльѣхомь, прѣлꙗхом, прѣльꙗхом, прѣлахом, прѣлѣхом, прѣльѣхом, прѣлꙗхмꙑ, прѣлахмꙑ, прѣльꙗхмꙑ, прѣлѣхмꙑ, прѣльѣхмꙑ, прѣлѧхомъ, прѣлѧхомь, прѣлѧхомпрѣлꙗсте, прѣльꙗсте, прѣлѣсте, прѣльѣсте, прѣлѧсте, прѣластепрѣлꙗшѧ, прѣлашѧ, прѣльꙗшѧ, прѣлѣшѧ, прѣльѣшѧ, прѣлꙗшѫ, прѣлашѫ, прѣльꙗшѫ, прѣлѣшѫ, прѣльѣшѫ, прѣлꙗша, прѣльꙗша, прѣлѣша, прѣльѣша, прѣлꙗше, прѣлаше, прѣльꙗше, прѣлѣше, прѣльѣше, прѣлꙗхѫ, прѣльꙗхѫ, прѣлѣхѫ, прѣлахѫ, прѣльѣхѫ, прѣлѧшапрѣлꙗховѣ, прѣльꙗховѣ, прѣлѣховѣ, прѣльѣховѣ, прѣлѧховѣ, прѣлаховѣпрѣлꙗста, прѣльꙗста, прѣлѣста, прѣльѣста, прѣлѧста, прѣласта
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣлꙗсте, прѣльꙗсте, прѣлѣсте, прѣльѣсте, прѣлѧсте, прѣластепрѣлꙗахъ, прѣлаахъ, прѣльꙗахъ, прѣлꙗахь, прѣлаахь, прѣльꙗахь, прѣлꙗах, прѣльꙗах, прѣлаахпрѣлꙗаше, прѣльꙗаше, прѣлаашепрѣлꙗаше, прѣльꙗаше, прѣлаашепрѣлꙗахомъ, прѣльꙗахомъ, прѣлꙗахомь, прѣльꙗахомь, прѣлꙗахом, прѣльꙗахом, прѣлаахомъ, прѣлаахомь, прѣлаахомпрѣлꙗашете, прѣльꙗашете, прѣлꙗасте, прѣльꙗасте, прѣлаашете, прѣлаасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣлꙗахѫ, прѣльꙗахѫ, прѣлꙗахѹ, прѣльꙗахѹ, прѣлаахѫ, прѣлаахѹпрѣлꙗаховѣ, прѣльꙗаховѣ, прѣлааховѣпрѣлꙗашета, прѣльꙗашета, прѣлꙗаста, прѣльꙗаста, прѣлаашета, прѣлаастапрѣлꙗашете, прѣльꙗашете, прѣлꙗасте, прѣльꙗасте, прѣлаашете, прѣлаасте
прѣльꙗт сѧ -прѣльꙗѭ сѧ -прѣльꙗш сѧ несв Преливам, изливам се извън препълнен съд дате  дастъ сѧ вамъ. мѣрѫ добро натъканѫ  потрѫсънѫ  прѣлѣѭштѫ сѧ. дадѧтъ на лоно ваше. тоѭ бо мѣроѭ еѭже мѣрте вьꙁмѣртъ сѧ вамъ М Лк 6.38 Изч М З Гр ὑπερεκχύννομαι прѣлѣт сѧ Вж. при прѣльꙗт Нвб