Исторически речник
прѣльстьнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
прѣльстьнкъ, прѣльстьнкь, прѣльстънкъ, прѣльстънкь, прѣльстнкъ, прѣльстнкьпрѣльстьнка, прѣльстънка, прѣльстнкапрѣльстьнкѹ, прѣльстънкѹ, прѣльстнкѹпрѣльстьнкъ, прѣльстьнкь, прѣльстънкъ, прѣльстънкь, прѣльстнкъ, прѣльстнкьпрѣльстьнка, прѣльстънка, прѣльстнкапрѣльстьнкомь, прѣльстьнкомъ, прѣльстънкомь, прѣльстънкомъ, прѣльстнкомь, прѣльстнкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
прѣльстьнцѣ, прѣльстънцѣ, прѣльстнцѣпрѣльстьне, прѣльстъне, прѣльстнепрѣльстьнц, прѣльстънц, прѣльстнцпрѣльстьнкъ, прѣльстьнкь, прѣльстънкъ, прѣльстънкь, прѣльстнкъ, прѣльстнкьпрѣльстьнкомъ, прѣльстьнкомь, прѣльстънкомъ, прѣльстънкомь, прѣльстнкомъ, прѣльстнкомьпрѣльстьнкꙑ, прѣльстънкꙑ, прѣльстнкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
прѣльстьнкꙑ, прѣльстънкꙑ, прѣльстнкꙑпрѣльстьнцѣхъ, прѣльстьнцѣхь, прѣльстънцѣхъ, прѣльстънцѣхь, прѣльстнцѣхъ, прѣльстнцѣхьпрѣльстьнка, прѣльстънка, прѣльстнкапрѣльстьнкѹ, прѣльстънкѹ, прѣльстнкѹпрѣльстьнкома, прѣльстънкома, прѣльстнкома
прѣльстьнкъ м Измамник, съблазнител, лъжец вашь же бъ камѣнъ сꙑ окамен ваша срьдьца.  прѣльстьнкъ сꙑ.  дꙗволъ прѣльстт хоштетъ васъ.  невѣренъ сꙑ невѣрнъ  васъ сътвор С 34.8—9 Изч С Гр πλάνος Нвб прелъстник остар НГер ЕтМл ДА прелестник остар ВА