Исторически речник
прѣломл҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
прѣломл҄ен, прѣломл҄еньпрѣломл҄енꙗ, прѣломл҄ена, прѣломл҄еньꙗпрѣломл҄еню, прѣломл҄енѹ, прѣломл҄еньюпрѣломл҄енмь, прѣломл҄еньмь, прѣломл҄енмъ, прѣломл҄еньмъ, прѣломл҄енмь, прѣломл҄енмъпрѣломл҄ен, прѣломл҄ень, прѣломл҄енпрѣломл҄енꙗ, прѣломл҄ена, прѣломл҄еньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
прѣломл҄ен, прѣломл҄ень, прѣломл҄енепрѣломл҄енмъ, прѣломл҄еньмъ, прѣломл҄енмь, прѣломл҄еньмь, прѣломл҄енмъ, прѣломл҄енмь, прѣломл҄еномъ, прѣломл҄енамъпрѣломл҄ен, прѣломл҄ень, прѣломл҄ен, прѣломл҄енмпрѣломл҄енхъ, прѣломл҄еньхъ, прѣломл҄енхь, прѣломл҄еньхь, прѣломл҄енхъ, прѣломл҄енхьпрѣломл҄ен, прѣломл҄еньпрѣломл҄еню, прѣломл҄енѹ, прѣломл҄енью
NnDu
прѣломл҄енма, прѣломл҄еньма, прѣломл҄енма, прѣломл҄енма
прѣломл҄ень -ꙗ ср Разчупване, преломяване ꙇ та повѣдаашете ѣже бꙑшѧ на пѫт. ꙇ ѣко сѧ поꙁна ма въ прѣломлен хлѣба М Лк 24.35 А, О. Срв. А155а 23 обае тъгда да не поꙁната го. хранꙗаше бо себе. да автъ сꙙ ма на прѣломьн хлѣба С 474.23—24 Изч М А О С Гр κλάσις прѣломлен прѣломьн Нвб преломление остар ВА Срв преломяване НГер ЕтМл АР