Исторически речник
прѣламат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣламатпрѣламаѭ, прѣламаѫ, прѣламаѧ, прѣламаюпрѣламаш, прѣламаеш, прѣламаашпрѣламатъ, прѣламаетъ, прѣламаатъ, прѣламать, прѣламаеть, прѣламаать, прѣламат, прѣламает, прѣламаатпрѣламамъ, прѣламаемъ, прѣламаамъ, прѣламамь, прѣламаемь, прѣламаамь, прѣламам, прѣламаем, прѣламаам, прѣламамо, прѣламаемо, прѣламаамопрѣламате, прѣламаете, прѣламаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣламаѭтъ, прѣламаѫтъ, прѣламаѧтъ, прѣламаютъ, прѣламаѭть, прѣламаѫть, прѣламаѧть, прѣламають, прѣламаѭт, прѣламаѫт, прѣламаѧт, прѣламаютпрѣламавѣ, прѣламаевѣ, прѣламаавѣпрѣламата, прѣламаета, прѣламаатапрѣламате, прѣламаете, прѣламаатепрѣламапрѣлама
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣламамъ, прѣламамь, прѣламампрѣламатепрѣламавѣпрѣламатапрѣламахъ, прѣламахь, прѣламахпрѣлама
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣламапрѣламахомъ, прѣламахомь, прѣламахом, прѣламахмꙑпрѣламастепрѣламашѧ, прѣламашѫ, прѣламаша, прѣламаше, прѣламахѫпрѣламаховѣпрѣламаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣламастепрѣламаахъ, прѣламахъ, прѣламаахь, прѣламахь, прѣламаах, прѣламахпрѣламааше, прѣламашепрѣламааше, прѣламашепрѣламаахомъ, прѣламахомъ, прѣламаахомь, прѣламахомь, прѣламаахом, прѣламахомпрѣламаашете, прѣламашете, прѣламаасте, прѣламасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣламаахѫ, прѣламахѫ, прѣламаахѹ, прѣламахѹпрѣламааховѣ, прѣламаховѣпрѣламаашета, прѣламашета, прѣламааста, прѣламастапрѣламаашете, прѣламашете, прѣламаасте, прѣламасте
прѣламат -прѣламаѭ -прѣламаш несв Преломявам, разчупвам въꙁьмъ хлѣбъ прѣлом  рее. се стъ пльть моꙗ ꙁа вꙑ прѣламама С 419.16 Изч С Гр κλάω Нвб Срв преломявам, преломя остар ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА Прелом МИ СНМБ