Исторически речник
прѣлаꙁт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣлаꙁтпрѣлажѫ, прѣлажѹпрѣлаꙁшпрѣлаꙁтъ, прѣлаꙁть, прѣлаꙁтпрѣлаꙁмъ, прѣлаꙁмь, прѣлаꙁм, прѣлаꙁмопрѣлаꙁте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣлаꙁѧтъ, прѣлаꙁѧть, прѣлаꙁѧтпрѣлаꙁвѣпрѣлаꙁтапрѣлаꙁтепрѣлаꙁпрѣлаꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣлаꙁмъ, прѣлаꙁмь, прѣлаꙁмпрѣлаꙁтепрѣлаꙁвѣпрѣлаꙁтапрѣлаꙁхъ, прѣлаꙁхь, прѣлаꙁхпрѣлаꙁ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣлаꙁпрѣлаꙁхомъ, прѣлаꙁхомь, прѣлаꙁхом, прѣлаꙁхмꙑпрѣлаꙁстепрѣлаꙁшѧ, прѣлаꙁшѫ, прѣлаꙁша, прѣлаꙁше, прѣлаꙁхѫпрѣлаꙁховѣпрѣлаꙁста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣлаꙁстепрѣлажаахъ, прѣлажахъ, прѣлажаахь, прѣлажахь, прѣлажаах, прѣлаожахпрѣлажааше, прѣлажашепрѣлажааше, прѣлажашепрѣлажаахомъ, прѣлажахомъ, прѣлажаахомь, прѣлажахомь, прѣлажаахом, прѣлажахомпрѣлажаашете, прѣлажашете, прѣлажаасте, прѣлажасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣлажаахѫ, прѣлажахѫ, прѣлажаахѹ, прѣлажахѹпрѣлажааховѣ, прѣлажаховѣпрѣлажаашета, прѣлажашета, прѣлажааста, прѣлажастапрѣлажаашете, прѣлажашете, прѣлажаасте, прѣлажасте
прѣлаꙁт -прѣлажѫ -прѣлаꙁш несв Прескачам, прехвърлям се, прекатервам се не въходѧ двьрьм въ дворъ овь. нъ прѣлаꙁѧ нѫдѹ. тъ тать стъ  раꙁбонкъ М Йо 10.1 Изч М З А Гр ἀναβαίνω Нвб Срв прелазвам, прелазя ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР ДА