Исторически речник
прѣлагат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣлагатпрѣлагаѭ, прѣлагаѫ, прѣлагаѧ, прѣлагаюпрѣлагаш, прѣлагаеш, прѣлагаашпрѣлагатъ, прѣлагаетъ, прѣлагаатъ, прѣлагать, прѣлагаеть, прѣлагаать, прѣлагат, прѣлагает, прѣлагаатпрѣлагамъ, прѣлагаемъ, прѣлагаамъ, прѣлагамь, прѣлагаемь, прѣлагаамь, прѣлагам, прѣлагаем, прѣлагаам, прѣлагамо, прѣлагаемо, прѣлагаамопрѣлагате, прѣлагаете, прѣлагаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣлагаѭтъ, прѣлагаѫтъ, прѣлагаѧтъ, прѣлагаютъ, прѣлагаѭть, прѣлагаѫть, прѣлагаѧть, прѣлагають, прѣлагаѭт, прѣлагаѫт, прѣлагаѧт, прѣлагаютпрѣлагавѣ, прѣлагаевѣ, прѣлагаавѣпрѣлагата, прѣлагаета, прѣлагаатапрѣлагате, прѣлагаете, прѣлагаатепрѣлагапрѣлага
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣлагамъ, прѣлагамь, прѣлагампрѣлагатепрѣлагавѣпрѣлагатапрѣлагахъ, прѣлагахь, прѣлагахпрѣлага
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣлагапрѣлагахомъ, прѣлагахомь, прѣлагахом, прѣлагахмꙑпрѣлагастепрѣлагашѧ, прѣлагашѫ, прѣлагаша, прѣлагаше, прѣлагахѫпрѣлагаховѣпрѣлагаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣлагастепрѣлагаахъ, прѣлагахъ, прѣлагаахь, прѣлагахь, прѣлагаах, прѣлагахпрѣлагааше, прѣлагашепрѣлагааше, прѣлагашепрѣлагаахомъ, прѣлагахомъ, прѣлагаахомь, прѣлагахомь, прѣлагаахом, прѣлагахомпрѣлагаашете, прѣлагашете, прѣлагаасте, прѣлагасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣлагаахѫ, прѣлагахѫ, прѣлагаахѹ, прѣлагахѹпрѣлагааховѣ, прѣлагаховѣпрѣлагаашета, прѣлагашета, прѣлагааста, прѣлагастапрѣлагаашете, прѣлагашете, прѣлагаасте, прѣлагасте
прѣлагат -прѣлагаѭ -прѣлагаш несв 1. Претворявам, превръщам ꙇ ꙁаконнѫѭ клѧтвѫ. дрѣвъное въ съмрьть ѭ прѣлагаѭтъ. на съмрьть хотѧште въꙁвѧꙁат тѧготѫ К 11а 11—12 вода на вно прѣлагама бѣаше С 398.25 2. Превеждам от един език на друг не бо равь(..) сꙙ м(.)жеть прсно полагат елньскь ꙙꙁьікь вь нь прѣла(..)мь (прѣлагамь, А. Минчева, Индекс, с. 153) а  вь(...)ать с МЛ В 1  прѣлагамь (...)ꙁана МЛ В 21 Изч К С МЛ Гр προσάπτω μεταβάλλω Нвб Срв прелагам [се], преложа [се] остар НТ НГер ЕтМл