Исторически речник
прѣкѹтт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣкѹттпрѣкѹщѫ, прѣкѹщѹпрѣкѹтшпрѣкѹттъ, прѣкѹтть, прѣкѹттпрѣкѹтмъ, прѣкѹтмь, прѣкѹтм, прѣкѹтмопрѣкѹтте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣкѹтѧтъ, прѣкѹтѧть, прѣкѹтѧтпрѣкѹтвѣпрѣкѹттапрѣкѹттепрѣкѹтпрѣкѹт
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣкѹтмъ, прѣкѹтмь, прѣкѹтмпрѣкѹттепрѣкѹтвѣпрѣкѹттапрѣкѹтхъ, прѣкѹтхь, прѣкѹтхпрѣкѹт
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣкѹтпрѣкѹтхомъ, прѣкѹтхомь, прѣкѹтхом, прѣкѹтхмꙑпрѣкѹтстепрѣкѹтшѧ, прѣкѹтшѫ, прѣкѹтша, прѣкѹтше, прѣкѹтхѫпрѣкѹтховѣпрѣкѹтста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣкѹтстепрѣкѹщаахъ, прѣкѹщахъ, прѣкѹщаахь, прѣкѹщахь, прѣкѹщаах, прѣкѹщахпрѣкѹщааше, прѣкѹщашепрѣкѹщааше, прѣкѹщашепрѣкѹщаахомъ, прѣкѹщахомъ, прѣкѹщаахомь, прѣкѹщахомь, прѣкѹщаахом, прѣкѹщахомпрѣкѹщаашете, прѣкѹщашете, прѣкѹщаасте, прѣкѹщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣкѹщаахѫ, прѣкѹщахѫ, прѣкѹщаахѹ, прѣкѹщахѹпрѣкѹщааховѣ, прѣкѹщаховѣпрѣкѹщаашета, прѣкѹщашета, прѣкѹщааста, прѣкѹщастапрѣкѹщаашете, прѣкѹщашете, прѣкѹщаасте, прѣкѹщасте
прѣкѹтт -прѣкѹщѫ -прѣкѹтш св Украся, окича, наглася прѣдъста црца о десноѭ тебе въ рꙁахъ поꙁлащенахъ одѣна прѣкѹщена СП 44.10 въсѣ слава дъщер цр вънѫтръѫдѹ. трѣснꙑ ꙁлатꙑ одѣна прѣкѹщена СП 44.14 Изч СП Гр ποικίλλω Нвб Срв кутя, кутам ’гледам отглеждам’ несв НТ НГер РБЕ кута ’дипла гънка’ ж НГер РБЕ