Исторически речник
прѣкрьстт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣкрьсттпрѣкрьщѫ, прѣкрьщѹпрѣкрьстшпрѣкрьсттъ, прѣкрьстть, прѣкрьсттпрѣкрьстмъ, прѣкрьстмь, прѣкрьстм, прѣкрьстмопрѣкрьстте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣкрьстѧтъ, прѣкрьстѧть, прѣкрьстѧтпрѣкрьствѣпрѣкрьсттапрѣкрьсттепрѣкрьстпрѣкрьст
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣкрьстмъ, прѣкрьстмь, прѣкрьстмпрѣкрьсттепрѣкрьствѣпрѣкрьсттапрѣкрьстхъ, прѣкрьстхь, прѣкрьстхпрѣкрьст
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣкрьстпрѣкрьстхомъ, прѣкрьстхомь, прѣкрьстхом, прѣкрьстхмꙑпрѣкрьстстепрѣкрьстшѧ, прѣкрьстшѫ, прѣкрьстша, прѣкрьстше, прѣкрьстхѫпрѣкрьстховѣпрѣкрьстста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣкрьстстепрѣкрьщаахъ, прѣкрьщахъ, прѣкрьщаахь, прѣкрьщахь, прѣкрьщаах, прѣкрьщахпрѣкрьщааше, прѣкрьщашепрѣкрьщааше, прѣкрьщашепрѣкрьщаахомъ, прѣкрьщахомъ, прѣкрьщаахомь, прѣкрьщахомь, прѣкрьщаахом, прѣкрьщахомпрѣкрьщаашете, прѣкрьщашете, прѣкрьщаасте, прѣкрьщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣкрьщаахѫ, прѣкрьщахѫ, прѣкрьщаахѹ, прѣкрьщахѹпрѣкрьщааховѣ, прѣкрьщаховѣпрѣкрьщаашета, прѣкрьщашета, прѣкрьщааста, прѣкрьщастапрѣкрьщаашете, прѣкрьщашете, прѣкрьщаасте, прѣкрьщасте
прѣкрьстт -прѣкрьщѫ -прѣкрьстш св Прекръстя, направя кръстен знак над някого или нещо  по сеⷨ҇ ьтⷮ҇е паремⷿ҇.  потоⷨ҇ прѣкръстⷮ҇ пⷫ҇о водѫ в҃. пръстомъ СЕ 5а 11  пршедъша на мѣсто. прѣкръстста лц сво С 5.18 тъгда пакꙑ алеѯандръ ... обраꙁъ кръстънꙑ сътворвъ. отъ ела наꙙ  прѣкръст вьсе тѣло сво глагол҄ꙙ С 162.29—30 помолвъ сꙙ  прѣкръствъ себе  пешть С 540.29 вьлѣꙁошꙙ въ гробъ. деже бѣаше ѹмьрꙑ снъ хъ.  прѣкрьствъ стꙑ еппъ  въꙁдъхнѫвъ. рѫкѫ полож на мрьтвьц С 537.2  прѣкрьствъ себе ꙁатворвъ ꙁаклю двьр С 515.14 СЕ С Гр σφραγίζω σφραγίζομαι κατασφραγίζω κατασφραγίζομαι прѣкръстт Нвб прекръстя [се], прекръствам [се] ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР прекръщам [се] диал ДА Срв Прекръсте МИ СНМБ