Исторически речник
прѣкратт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣкраттпрѣкращѫ, прѣкращѹпрѣкратшпрѣкраттъ, прѣкратть, прѣкраттпрѣкратмъ, прѣкратмь, прѣкратм, прѣкратмопрѣкратте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣкратѧтъ, прѣкратѧть, прѣкратѧтпрѣкратвѣпрѣкраттапрѣкраттепрѣкратпрѣкрат
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣкратмъ, прѣкратмь, прѣкратмпрѣкраттепрѣкратвѣпрѣкраттапрѣкратхъ, прѣкратхь, прѣкратхпрѣкрат
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣкратпрѣкратхомъ, прѣкратхомь, прѣкратхом, прѣкратхмꙑпрѣкратстепрѣкратшѧ, прѣкратшѫ, прѣкратша, прѣкратше, прѣкратхѫпрѣкратховѣпрѣкратста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣкратстепрѣкращаахъ, прѣкращахъ, прѣкращаахь, прѣкращахь, прѣкращаах, прѣкращахпрѣкращааше, прѣкращашепрѣкращааше, прѣкращашепрѣкращаахомъ, прѣкращахомъ, прѣкращаахомь, прѣкращахомь, прѣкращаахом, прѣкращахомпрѣкращаашете, прѣкращашете, прѣкращаасте, прѣкращасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣкращаахѫ, прѣкращахѫ, прѣкращаахѹ, прѣкращахѹпрѣкращааховѣ, прѣкращаховѣпрѣкращаашета, прѣкращашета, прѣкращааста, прѣкращастапрѣкращаашете, прѣкращашете, прѣкращаасте, прѣкращасте
прѣкратт -прѣкращѫ -прѣкратш св Прекратя, съкратя, огранича ꙇ аште не б гъ прѣкратлъ дьн. не б бꙑла съпасена вьсѣка плъть. нъ ꙇꙁбъранꙑхъ рад ѩже ꙁбъра прѣкраттъ дьн М Мк 13.20 З  аще не бшѧ прѣкратл сѧ дъне т. не б ѹбо съпслсѧ вьсѣка плъть. ꙁа ꙁбъранꙑѩ же прѣкратѧтъ сѧ дьне т М Мт 24.22 З А СК Б прѣкратт сѧ Изч М З А СК Б Гр κολοβόω Нвб прекратя ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА