Исторически речник
прѣкланꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣкланꙗтпрѣкланꙗѭ, прѣкланѣѭ, прѣкланꙗѫ, прѣкланѣѫ, прѣкланꙗѧ, прѣкланѣѧ, прѣкланꙗю, прѣкланѣю, прѣкланѧю, прѣкланаѫ, прѣкланаѧпрѣкланꙗш, прѣкланꙗеш, прѣкланѣш, прѣкланѣеш, прѣкланѣаш, прѣкланѧеш, прѣкланаешпрѣкланꙗтъ, прѣкланꙗетъ, прѣкланѣтъ, прѣкланѣетъ, прѣкланѣатъ, прѣкланꙗть, прѣкланꙗеть, прѣкланѣть, прѣкланѣеть, прѣкланѣать, прѣкланꙗт, прѣкланꙗет, прѣкланѣт, прѣкланѣет, прѣкланѣат, прѣкланѧетъ, прѣкланѧеть, прѣкланѧет, прѣкланаетъ, прѣкланаеть, прѣкланаетпрѣкланꙗмъ, прѣкланꙗемъ, прѣкланѣмъ, прѣкланѣемъ, прѣкланѣамъ, прѣкланꙗмь, прѣкланꙗемь, прѣкланѣмь, прѣкланѣемь, прѣкланѣамь, прѣкланꙗм, прѣкланꙗем, прѣкланѣм, прѣкланѣем, прѣкланѣам, прѣкланꙗмо, прѣкланꙗемо, прѣкланѣмо, прѣкланѣемо, прѣкланѣамо, прѣкланѧемъ, прѣкланѧемь, прѣкланѧем, прѣкланаемъ, прѣкланаемь, прѣкланаем, прѣкланаемопрѣкланꙗте, прѣкланꙗете, прѣкланѣте, прѣкланѣете, прѣкланѣате, прѣкланѧете, прѣкланаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣкланꙗѭтъ, прѣкланѣѭтъ, прѣкланѣѫтъ, прѣкланꙗѫтъ, прѣкланѣѧтъ, прѣкланꙗѧтъ, прѣкланѣютъ, прѣкланꙗютъ, прѣкланꙗѭть, прѣкланѣѭть, прѣкланѣѫть, прѣкланꙗѫть, прѣкланѣѧть, прѣкланꙗѧть, прѣкланѣють, прѣкланꙗють, прѣкланꙗѭт, прѣкланѣѭт, прѣкланѣѫт, прѣкланꙗѫт, прѣкланѣѧт, прѣкланꙗѧт, прѣкланѣют, прѣкланꙗют, прѣкланѧютъ, прѣкланѧють, прѣкланѧют, прѣкланаѫтъ, прѣкланаѧтъ, прѣкланаѫть, прѣкланаѧть, прѣкланаѫт, прѣкланаѧтпрѣкланꙗвѣ, прѣкланꙗевѣ, прѣкланѣвѣ, прѣкланѣевѣ, прѣкланѣавѣ, прѣкланѧевѣпрѣкланꙗта, прѣкланꙗета, прѣкланѣта, прѣкланѣета, прѣкланѣата, прѣкланѧетапрѣкланꙗте, прѣкланꙗете, прѣкланѣте, прѣкланѣете, прѣкланѣате, прѣкланѧетепрѣкланꙗ, прѣкланѣ, прѣкланѧ, прѣкланапрѣкланꙗ, прѣкланѣ, прѣкланѧ, прѣклана
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣкланꙗмъ, прѣкланѣмъ, прѣкланꙗмь, прѣкланѣмь, прѣкланꙗм, прѣкланѣм, прѣкланѧмъ, прѣкланѧмь, прѣкланѧм, прѣкланамъ, прѣкланамь, прѣкланампрѣкланꙗте, прѣкланѣте, прѣкланѧте, прѣкланатепрѣкланꙗвѣ, прѣкланѣвѣ, прѣкланѧвѣ, прѣкланавѣпрѣкланꙗта, прѣкланѣта, прѣкланѧта, прѣкланатапрѣкланꙗхъ, прѣкланѣхъ, прѣкланꙗхь, прѣкланѣхь, прѣкланꙗх, прѣкланѣх, прѣкланѧхъ, прѣкланѧхь, прѣкланѧх, прѣкланахъ, прѣкланахь, прѣкланахпрѣкланꙗ, прѣкланѣ, прѣкланѧ, прѣклана
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣкланꙗ, прѣкланѣ, прѣкланѧ, прѣкланапрѣкланꙗхомъ, прѣкланѣхомъ, прѣкланꙗхомь, прѣкланѣхомь, прѣкланꙗхом, прѣкланѣхом, прѣкланꙗхмꙑ, прѣкланѣхмꙑ, прѣкланѧхомъ, прѣкланѧхомь, прѣкланѧхом, прѣкланахомъ, прѣкланахомь, прѣкланахом, прѣкланахмꙑпрѣкланꙗсте, прѣкланѣсте, прѣкланѧсте, прѣкланастепрѣкланꙗшѧ, прѣкланашѧ, прѣкланѣшѧ, прѣкланꙗшѫ, прѣкланашѫ, прѣкланѣшѫ, прѣкланꙗша, прѣкланѣша, прѣкланꙗше, прѣкланаше, прѣкланѣше, прѣкланꙗхѫ, прѣкланѣхѫ, прѣкланахѫ, прѣкланѧшапрѣкланꙗховѣ, прѣкланѣховѣ, прѣкланѧховѣ, прѣкланаховѣпрѣкланꙗста, прѣкланѣста, прѣкланѧста, прѣкланаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣкланꙗсте, прѣкланѣсте, прѣкланѧсте, прѣкланастепрѣкланꙗахъ, прѣкланꙗхъ, прѣкланꙗах, прѣкланаахъ, прѣкланахъ, прѣкланаахь, прѣкланахь, прѣкланꙗхь, прѣкланꙗх, прѣкланаах, прѣкланѧхъ, прѣкланѧхь, прѣкланѧхпрѣкланꙗаше, прѣкланꙗше, прѣкланааше, прѣкланаше, прѣкланѧшепрѣкланꙗаше, прѣкланꙗше, прѣкланааше, прѣкланаше, прѣкланѧшепрѣкланꙗахомъ, прѣкланꙗхомъ, прѣкланаахомъ, прѣкланахомъ, прѣкланꙗахомь, прѣкланꙗхомь, прѣкланаахомь, прѣкланахомь, прѣкланꙗахом, прѣкланꙗхом, прѣкланаахом, прѣкланахом, прѣкланѧхомъ, прѣкланѧхомь, прѣкланѧхомпрѣкланꙗашете, прѣкланꙗшете, прѣкланꙗасте, прѣкланꙗсте, прѣкланаашете, прѣкланашете, прѣкланаасте, прѣкланасте, прѣкланѧшете, прѣкланѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣкланꙗахѫ, прѣкланꙗхѫ, прѣкланꙗахѹ, прѣкланꙗхѹ, прѣкланаахѫ, прѣкланахѫ, прѣкланаахѹ, прѣкланахѹ, прѣкланѧхѹпрѣкланꙗаховѣ, прѣкланꙗховѣ, прѣкланааховѣ, прѣкланаховѣ, прѣкланѧховѣпрѣкланꙗашета, прѣкланꙗшета, прѣкланꙗаста, прѣкланꙗста, прѣкланѧшета, прѣкланѧста, прѣкланаашета, прѣкланашета, прѣкланааста, прѣкланастапрѣкланꙗашете, прѣкланꙗшете, прѣкланꙗасте, прѣкланꙗсте, прѣкланѧшете, прѣкланѧсте, прѣкланаашете, прѣкланашете, прѣкланаасте, прѣкланасте
прѣкланꙗт -прѣкланꙗѭ -прѣкланꙗш несв прѣкланꙗт колѣна γόνυ κλίνω Коленича, прегъвам колене вꙑѩ  колѣна прѣкланѣт. ѡ мольбѣ нашхъ грѣхъ СЕ 62а 2 Изч СЕ прѣкланѣт Нвб Срв прекланям [се] ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА