Исторически речник
прѣклада  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
прѣкладапрѣкладꙑ, прѣкладѫпрѣкладѣпрѣкладѫ, прѣкладѹпрѣкладоѭ, прѣкладоѫ, прѣкладоѧ, прѣкладоюпрѣкладѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
прѣкладопрѣкладꙑпрѣкладъ, прѣкладьпрѣкладамъ, прѣкладамьпрѣкладампрѣкладахъ, прѣкладахь
NfOuNfGuNfDu
прѣкладѣпрѣкладѹпрѣкладама
прѣклада -ꙑ ж Напречна греда [?] [образно] твоꙗ ѫжа сѫтъ грѣховьн съѫꙁ. твоѧ пленцꙙ сѫтъ ꙁавст.  корабьѧ бѣс. весла льст. реть. лцемѣрьство. прѣкладꙑ ꙁавстьлв. ѡ корабь тьмам ꙁъла пльнъ С 400.16 Изч С Гр παρασγαρίτης Нвб Срв клада ’голямо паднало дърво’ остар диал ОА ВА РБЕ ДА