Исторически речник
прѣꙁорьство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
прѣꙁорьство, прѣꙁоръство, прѣꙁорствопрѣꙁорьства, прѣꙁоръства, прѣꙁорствапрѣꙁорьствѹ, прѣꙁоръствѹ, прѣꙁорствѹпрѣꙁорьствомь, прѣꙁоръствомь, прѣꙁорствомь, прѣꙁорьствомъ, прѣꙁоръствомъ, прѣꙁорствомъпрѣꙁорьствѣ, прѣꙁоръствѣ, прѣꙁорствѣпрѣꙁорьства, прѣꙁоръства, прѣꙁорства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
прѣꙁорьствъ, прѣꙁоръствъ, прѣꙁорествъ, прѣꙁорьствь, прѣꙁорствь, прѣꙁорьстъвь, прѣꙁорстъвь, прѣꙁорьстьвь, прѣꙁорстьвьпрѣꙁоррьствомъ, прѣꙁоръствомъ, прѣꙁорствомъ, прѣꙁорьствомь, прѣꙁоръствомь, прѣꙁорствомьпрѣꙁорьствꙑ, прѣꙁоръствꙑ, прѣꙁорствꙑпрѣꙁорьствѣхъ, прѣꙁоръствѣхъ, прѣꙁорствѣхъ, прѣꙁорьствѣхь, прѣꙁоръствѣхь, прѣꙁорствѣхьпрѣꙁорьствѣ, прѣꙁоръствѣ, прѣꙁорствѣпрѣꙁорьствѹ, прѣꙁоръствѹ, прѣꙁорствѹ
NnDu
прѣꙁорьствома, прѣꙁоръствома, прѣꙁорствома
прѣꙁорьство ср Дързост, надменност, високомерие да отъстѫптъ отъ васъ вꙿсе ... хѹлене. клевета. прѣꙁоръство. дръꙁновене СЕ 91b 16 агг҄ела бо гоже посъла гь їс хс  бъ. ꙁаград ѹста плѣжѫштїхъ. гоже тꙑ свомъ прѣꙁорьствомъ прѣлож въ аполона С 1.9 прѣꙁоръствѹ беꙁѹмънѹѹмѹ съпомагаѭштѹ мѹ. сповѣда сквьрꙿнънѫѭ своѭ хѹлѫ С 189.11 Изч СЕ С Гр περπερεία ὑπερηφανία ϑράσος прѣꙁоръство Нвб презорство остар ВА