Исторически речник
прѣждьнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
прѣждьнкъ, прѣждьнкь, прѣждънкъ, прѣждънкь, прѣжднкъ, прѣжднкьпрѣждьнка, прѣждънка, прѣжднкапрѣждьнкѹ, прѣждънкѹ, прѣжднкѹпрѣждьнкъ, прѣждьнкь, прѣждънкъ, прѣждънкь, прѣжднкъ, прѣжднкьпрѣждьнка, прѣждънка, прѣжднкапрѣждьнкомь, прѣждьнкомъ, прѣждънкомь, прѣждънкомъ, прѣжднкомь, прѣжднкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
прѣждьнцѣ, прѣждънцѣ, прѣжднцѣпрѣждьне, прѣждъне, прѣжднепрѣждьнц, прѣждънц, прѣжднцпрѣждьнкъ, прѣждьнкь, прѣждънкъ, прѣждънкь, прѣжднкъ, прѣжднкьпрѣждьнкомъ, прѣждьнкомь, прѣждънкомъ, прѣждънкомь, прѣжднкомъ, прѣжднкомьпрѣждьнкꙑ, прѣждънкꙑ, прѣжднкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
прѣждьнкꙑ, прѣждънкꙑ, прѣжднкꙑпрѣждьнцѣхъ, прѣждьнцѣхь, прѣждънцѣхъ, прѣждънцѣхь, прѣжднцѣхъ, прѣжднцѣхьпрѣждьнка, прѣждънка, прѣжднкапрѣждьнкѹ, прѣждънкѹ, прѣжднкѹпрѣждьнкома, прѣждънкома, прѣжднкома
прѣждьнкъ м Помощниккормчия; този, който е отпред [образно] тво старѣшна стъ дꙗволъ. кръмнкъ ꙁмꙗ. а канъ прѣждънкъ С 400.8 а канъ прѣждънкъ. пон҄е тебе дѣл҄ьма ꙁавст. прьво сї ѹбоство сътвор С 400.11 Изч С Гр πρῳρεύς прѣждънкъ Нвб Срв предник ’предна част на нещо’