Исторически речник
прѣждесѣдань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
прѣждесѣдан, прѣждесѣданьпрѣждесѣданꙗ, прѣждесѣдана, прѣждесѣданьꙗпрѣждесѣданю, прѣждесѣданѹ, прѣждесѣданьюпрѣждесѣданмь, прѣждесѣданьмь, прѣждесѣданмъ, прѣждесѣданьмъ, прѣждесѣданмь, прѣждесѣданмъпрѣждесѣдан, прѣждесѣдань, прѣждесѣданпрѣждесѣданꙗ, прѣждесѣдана, прѣждесѣданьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
прѣждесѣдан, прѣждесѣдань, прѣждесѣданепрѣждесѣданмъ, прѣждесѣданьмъ, прѣждесѣданмь, прѣждесѣданьмь, прѣждесѣданмъ, прѣждесѣданмь, прѣждесѣданомъ, прѣждесѣданамъпрѣждесѣдан, прѣждесѣдань, прѣждесѣдан, прѣждесѣданмпрѣждесѣданхъ, прѣждесѣданьхъ, прѣждесѣданхь, прѣждесѣданьхь, прѣждесѣданхъ, прѣждесѣданхьпрѣждесѣдан, прѣждесѣданьпрѣждесѣданю, прѣждесѣданѹ, прѣждесѣданью
NnDu
прѣждесѣданма, прѣждесѣданьма, прѣждесѣданма, прѣждесѣданма
прѣждесѣдань -ꙗ ср Сядане на първо, почетно място любѧтъ же прѣждевъꙁлѣганѣ на веерѣхъ. ꙇ прѣждесѣданѣ на сонъмштхъ М Мт 23.6 ЗI, А. Срв. Мк 12.39 Изч М З А Гр πρωτοκαϑεδρία прѣждесѣдан прѣждесѣданье Нвб Срв прежде