Исторически речник
прѣждесꙑ  
прѣждесꙑ прил За Бога — съществувал по–рано, изначално, преди всичко друго оставвъ ... томѹ дноꙙдааго отрока їсъ ха. сѫштааго  прѣждесѫштааго прѣжде вѣкъ С 163.27  ѹбоѭ сꙙ сѫштааго въ вѣкꙑ  прѣждесѫштааго С 165.4— 5 Изч С Нвб Срв преждесъществуващ остар