Исторически речник
прѣждеꙁъвань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
прѣждеꙁъван, прѣждеꙁъваньпрѣждеꙁъванꙗ, прѣждеꙁъвана, прѣждеꙁъваньꙗпрѣждеꙁъваню, прѣждеꙁъванѹ, прѣждеꙁъваньюпрѣждеꙁъванмь, прѣждеꙁъваньмь, прѣждеꙁъванмъ, прѣждеꙁъваньмъ, прѣждеꙁъванмь, прѣждеꙁъванмъпрѣждеꙁъван, прѣждеꙁъвань, прѣждеꙁъванпрѣждеꙁъванꙗ, прѣждеꙁъвана, прѣждеꙁъваньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
прѣждеꙁъван, прѣждеꙁъвань, прѣждеꙁъванепрѣждеꙁъванмъ, прѣждеꙁъваньмъ, прѣждеꙁъванмь, прѣждеꙁъваньмь, прѣждеꙁъванмъ, прѣждеꙁъванмь, прѣждеꙁъваномъ, прѣждеꙁъванамъпрѣждеꙁъван, прѣждеꙁъвань, прѣждеꙁъван, прѣждеꙁъванмпрѣждеꙁъванхъ, прѣждеꙁъваньхъ, прѣждеꙁъванхь, прѣждеꙁъваньхь, прѣждеꙁъванхъ, прѣждеꙁъванхьпрѣждеꙁъван, прѣждеꙁъваньпрѣждеꙁъваню, прѣждеꙁъванѹ, прѣждеꙁъванью
NnDu
прѣждеꙁъванма, прѣждеꙁъваньма, прѣждеꙁъванма, прѣждеꙁъванма
прѣждеꙁъвань -ꙗ ср Покана за заемане на предно, почетно място на тържествен обяд, вечеря вьнемлѣте отъ кънжънкъ ... любѧштхъ цѣлованѣ на тръжштхъ. ꙇ прѣдъсѣданѣ на съньм(щ)хъ.  прѣждеꙁъванѣ на обѣдѣхъ.  на веерѣхъ М Лк 20.46 З СК сцевъ недѫгъ фарсе  кнжьнкъ. же прѣждеꙁъванꙗ ътѫтъ С 339.20— 21 Изч М З СК С Гр πρωτοκλισία прѣждеꙁъван Нвб Срв прежде