Исторически речник
прѣждевъꙁлѣгань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
прѣждевъꙁлѣган, прѣждевъꙁлѣганьпрѣждевъꙁлѣганꙗ, прѣждевъꙁлѣгана, прѣждевъꙁлѣганьꙗпрѣждевъꙁлѣганю, прѣждевъꙁлѣганѹ, прѣждевъꙁлѣганьюпрѣждевъꙁлѣганмь, прѣждевъꙁлѣганьмь, прѣждевъꙁлѣганмъ, прѣждевъꙁлѣганьмъ, прѣждевъꙁлѣганмь, прѣждевъꙁлѣганмъпрѣждевъꙁлѣган, прѣждевъꙁлѣгань, прѣждевъꙁлѣганпрѣждевъꙁлѣганꙗ, прѣждевъꙁлѣгана, прѣждевъꙁлѣганьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
прѣждевъꙁлѣган, прѣждевъꙁлѣгань, прѣждевъꙁлѣганепрѣждевъꙁлѣганмъ, прѣждевъꙁлѣганьмъ, прѣждевъꙁлѣганмь, прѣждевъꙁлѣганьмь, прѣждевъꙁлѣганмъ, прѣждевъꙁлѣганмь, прѣждевъꙁлѣганомъ, прѣждевъꙁлѣганамъпрѣждевъꙁлѣган, прѣждевъꙁлѣгань, прѣждевъꙁлѣган, прѣждевъꙁлѣганмпрѣждевъꙁлѣганхъ, прѣждевъꙁлѣганьхъ, прѣждевъꙁлѣганхь, прѣждевъꙁлѣганьхь, прѣждевъꙁлѣганхъ, прѣждевъꙁлѣганхьпрѣждевъꙁлѣган, прѣждевъꙁлѣганьпрѣждевъꙁлѣганю, прѣждевъꙁлѣганѹ, прѣждевъꙁлѣганью
NnDu
прѣждевъꙁлѣганма, прѣждевъꙁлѣганьма, прѣждевъꙁлѣганма, прѣждевъꙁлѣганма
прѣждевъꙁлѣгань -ꙗ ср Според древния обичай — възлягане, лягане на първо, почетно място на тържествена трапеза любѧтъ же прѣждевъꙁлѣганѣ на веерѣхъ. ꙇ прѣждесѣданѣ на сонъмштхъ М Мт 23.6 ЗI Изч М З Гр πρωτοκλισία прѣждевъꙁлѣган Нвб Срв прежде