Исторически речник
прѣжасат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣжасатпрѣжасаѭ, прѣжасаѫ, прѣжасаѧ, прѣжасаюпрѣжасаш, прѣжасаеш, прѣжасаашпрѣжасатъ, прѣжасаетъ, прѣжасаатъ, прѣжасать, прѣжасаеть, прѣжасаать, прѣжасат, прѣжасает, прѣжасаатпрѣжасамъ, прѣжасаемъ, прѣжасаамъ, прѣжасамь, прѣжасаемь, прѣжасаамь, прѣжасам, прѣжасаем, прѣжасаам, прѣжасамо, прѣжасаемо, прѣжасаамопрѣжасате, прѣжасаете, прѣжасаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣжасаѭтъ, прѣжасаѫтъ, прѣжасаѧтъ, прѣжасаютъ, прѣжасаѭть, прѣжасаѫть, прѣжасаѧть, прѣжасають, прѣжасаѭт, прѣжасаѫт, прѣжасаѧт, прѣжасаютпрѣжасавѣ, прѣжасаевѣ, прѣжасаавѣпрѣжасата, прѣжасаета, прѣжасаатапрѣжасате, прѣжасаете, прѣжасаатепрѣжасапрѣжаса
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣжасамъ, прѣжасамь, прѣжасампрѣжасатепрѣжасавѣпрѣжасатапрѣжасахъ, прѣжасахь, прѣжасахпрѣжаса
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣжасапрѣжасахомъ, прѣжасахомь, прѣжасахом, прѣжасахмꙑпрѣжасастепрѣжасашѧ, прѣжасашѫ, прѣжасаша, прѣжасаше, прѣжасахѫпрѣжасаховѣпрѣжасаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣжасастепрѣжасаахъ, прѣжасахъ, прѣжасаахь, прѣжасахь, прѣжасаах, прѣжасахпрѣжасааше, прѣжасашепрѣжасааше, прѣжасашепрѣжасаахомъ, прѣжасахомъ, прѣжасаахомь, прѣжасахомь, прѣжасаахом, прѣжасахомпрѣжасаашете, прѣжасашете, прѣжасаасте, прѣжасасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣжасаахѫ, прѣжасахѫ, прѣжасаахѹ, прѣжасахѹпрѣжасааховѣ, прѣжасаховѣпрѣжасаашета, прѣжасашета, прѣжасааста, прѣжасастапрѣжасаашете, прѣжасашете, прѣжасаасте, прѣжасасте
прѣжасат -прѣжасаѭ -прѣжасаш несв Смайвам; ужасявам прѣжасатъ мꙙ дѣло. дѣлтъ м сꙙ ѹмъ С 343.29 Изч С Гр ἐκπλήσσω Нвб Срв [у]жасявам ОА ВА ЕтМл БТР АР