Исторически речник
прѣдъходт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣдъходтпрѣдъхождѫ, прѣдъхождѹпрѣдъходшпрѣдъходтъ, прѣдъходть, прѣдъходтпрѣдъходмъ, прѣдъходмь, прѣдъходм, прѣдъходмопрѣдъходте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣдъходѧтъ, прѣдъходѧть, прѣдъходѧтпрѣдъходвѣпрѣдъходтапрѣдъходтепрѣдъходпрѣдъход
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣдъходмъ, прѣдъходмь, прѣдъходмпрѣдъходтепрѣдъходвѣпрѣдъходтапрѣдъходхъ, прѣдъходхь, прѣдъходхпрѣдъход
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣдъходпрѣдъходхомъ, прѣдъходхомь, прѣдъходхом, прѣдъходхмꙑпрѣдъходстепрѣдъходшѧ, прѣдъходшѫ, прѣдъходша, прѣдъходше, прѣдъходхѫпрѣдъхоховѣпрѣдъходста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣдъходстепрѣдъхождаахъ, прѣдъхождахъ, прѣдъходѣахъ, прѣдъходѣхъ, прѣдъхожахъ, прѣдъходѧхъ, прѣдъхождаахь, прѣдъхождахь, прѣдъходѣахь, прѣдъходѣхь, прѣдъхожахь, прѣдъходѧхь, прѣдъхождаах, прѣдъхождах, прѣдъходѣах, прѣдъходѣх, прѣдъхожах, прѣдъходѧхпрѣдъхождааше, прѣдъхождаше, прѣдъходѣаше, прѣдъходѣше, прѣдъхожаше, прѣдъходѧшепрѣдъхождааше, прѣдъхождаше, прѣдъходѣаше, прѣдъходѣше, прѣдъхожаше, прѣдъходѧшепрѣдъхождаахомъ, прѣдъхождахомъ, прѣдъходѣахомъ, прѣдъходѣхомъ, прѣдъхожахомъ, прѣдъходѧхомъ, прѣдъхождаахомь, прѣдъхождахомь, прѣдъходѣахомь, прѣдъходѣхомь, прѣдъхожахомь, прѣдъходѧхомь, прѣдъхождаахом, прѣдъхождахом, прѣдъходѣахом, прѣдъходѣхом, прѣдъхожахом, прѣдъходѧхомпрѣдъхождаашете, прѣдъхождашете, прѣдъходѣашете, прѣдъходѣшете, прѣдъхожашете, прѣдъхождаасте, прѣдъхождасте, прѣдъходѣасте, прѣдъходѣсте, прѣдъхожасте, прѣдъходѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣдъхождаахѫ, прѣдъхождахѫ, прѣдъходѣахѫ, прѣдъходѣхѫ, прѣдъхожахѫ, прѣдъхождаахѹ, прѣдъхождахѹ, прѣдъходѣахѹ, прѣдъходѣхѹ, прѣдъхожахѹ, прѣдъходѧхѹпрѣдъхождааховѣ, прѣдъхождаховѣ, прѣдъходѣаховѣ, прѣдъходѣховѣ, прѣдъхожаховѣ, прѣдъходѧховѣпрѣдъхождаашета, прѣдъхождашета, прѣдъходѣашета, прѣдъходѣшета, прѣдъхожашета, прѣдъхождааста, прѣдъхождаста, прѣдъходѣаста, прѣдъходѣста, прѣдъхожаста, прѣдъходѧстапрѣдъхождаашете, прѣдъхождашете, прѣдъходѣашете, прѣдъходѣшете, прѣдъхожашете, прѣдъхождаасте, прѣдъхождасте, прѣдъходѣасте, прѣдъходѣсте, прѣдъхожасте, прѣдъходѧсте
прѣдъходт -прѣдъхождѫ -прѣдъходш несв сег деят същ прѣдъходѧще[] м мн οἱ προάγοντες Тези, които вървят отпред ꙇ прѣдъ ходѧште  въ слѣдъ ходѧште вьпѣхѫ глѭште М Мк 11.9 Изч М З прѣдьходт Нвб предхождам ОА ВА ЕтМл БТР АР