Исторически речник
прѣдътещ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣдътещпрѣдътекѫ, прѣдътекѹпрѣдътеешпрѣдътеетъ, прѣдътееть, прѣдътеетпрѣдътеемъ, прѣдътеемь, прѣдътеем, прѣдътеемопрѣдътеете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣдътекѫтъ, прѣдътекѹтъ, прѣдътекѫть, прѣдътекѹть, прѣдътекѫт, прѣдътекѹтпрѣдътеевѣпрѣдътеетапрѣдътеетепрѣдътьц, прѣдътъцпрѣдътьц, прѣдътъц
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣдътьцѣмъ, прѣдътъцѣмъ, прѣдътьцѣмь, прѣдътъцѣмь, прѣдътьцѣм, прѣдътъцѣмпрѣдътьцѣте, прѣдътъцѣтепрѣдътьцѣвѣ, прѣдътъцѣвѣпрѣдътьцѣта, прѣдътъцѣтапрѣдътѣхъ, прѣдътекохъ, прѣдътѣхь, прѣдътекохь, прѣдътѣх, прѣдътекохпрѣдътее
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣдътеепрѣдътѣхомъ, прѣдътекохомъ, прѣдътѣхомь, прѣдътекохомь, прѣдътѣхом, прѣдътекохом, прѣдътекохмꙑпрѣдътѣсте, прѣдътекостепрѣдътѣшѧ, прѣдътекошѧ, прѣдътѣшѫ, прѣдътекошѫ, прѣдътѣша, прѣдътекоша, прѣдътѣше, прѣдътекоше, прѣдътекохѫпрѣдътѣховѣ, прѣдътекоховѣпрѣдътѣста, прѣдътекоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣдътѣсте, прѣдътекостепрѣдътеаахъ, прѣдътеахъ, прѣдътеѣхъ, прѣдътеаахь, прѣдътеахь, прѣдътеѣхь, прѣдътеаах, прѣдътеах, прѣдътеѣх, прѣдътеѧхъ, прѣдътеѧхь, прѣдътеѧхпрѣдътеааше, прѣдътеаше, прѣдътеѣше, прѣдътеѧшепрѣдътеааше, прѣдътеаше, прѣдътеѣше, прѣдътеѧшепрѣдътеаахомъ, прѣдътеахомъ, прѣдътеѣхомъ, прѣдътеаахомь, прѣдътеахомь, прѣдътеѣхомь, прѣдътеаахом, прѣдътеахом, прѣдътеѣхом, прѣдътеѧхомъ, прѣдътеѧхомь, прѣдътеѧхомпрѣдътеаашете, прѣдътеашете, прѣдътеѣшете, прѣдътеаасте, прѣдътеасте, прѣдътеѣсте, прѣдътеѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣдътеаахѫ, прѣдътеахѫ, прѣдътеѣхѫ, прѣдътеаахѹ, прѣдътеахѹ, прѣдътеѣхѹ, прѣдътеѧхѹпрѣдътеааховѣ, прѣдътеаховѣ, прѣдътеѣховѣ, прѣдътеѧховѣпрѣдътеаашета, прѣдътеашета, прѣдътеѣшета, прѣдътеааста, прѣдътеаста, прѣдътеѣста, прѣдътеѧстапрѣдътеаашете, прѣдътеашете, прѣдътеѣшете, прѣдътеаасте, прѣдътеасте, прѣдътеѣсте, прѣдътеѧсте
прѣдътещ -прѣдътекѫ -прѣдътееш св Изтичам напред, с тичане изпреваря някого  прѣдтекъ въꙁлѣꙁе на сѹкомаріѭ. відѣтъ са А Лк 19.4 Образно. прѣдътее жꙁнь. да къ томѹ съмръть обръттъ сѧ ХЛ IВа 3 Избягам от някого.  ов въходꙙштѹ вънѫтрьѭдѹ хсѹ прѣдьтеаахѫ С 467.25 Изч А С ХЛ Гр προτρέχω προστρέχω прѣдтещ прѣдьтещ Нвб Срв предтека ’пресека пътя на някого’ диал ДА