Исторически речник
прѣдъсѣст  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣдъсѣстпрѣдъсѧдѫ, прѣдъсѧдѹпрѣдъсѧдешпрѣдъсѧдетъ, прѣдъсѧдеть, прѣдъсѧдетпрѣдъсѧдемъ, прѣдъсѧдемь, прѣдъсѧдем, прѣдъсѧдемопрѣдъсѧдете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣдъсѧдѫтъ, прѣдъсѧдѹтъ, прѣдъсѧдѫть, прѣдъсѧдѹть, прѣдъсѧдѫт, прѣдъсѧдѹтпрѣдъсѧдевѣпрѣдъсѧдетапрѣдъсѧдетепрѣдъсѧдпрѣдъсѧд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣдъсѧдѣмъ, прѣдъсѧдѣмь, прѣдъсѧдѣмпрѣдъсѧдѣтепрѣдъсѧдѣвѣпрѣдъсѧдѣтапрѣдъсѣдъ, прѣдъсѣдохъ, прѣдъсѣдь, прѣдъсѣдохь, прѣдъсѣдохпрѣдъсѣде
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣдъсѣдепрѣдъсѣдомъ, прѣдъсѣдохомъ, прѣдъсѣдомь, прѣдъсѣдохомь, прѣдъсѣдохомпрѣдъсѣдете, прѣдъсѣдостепрѣдъсѣдѫ, прѣдъсѣдошѧ, прѣдъсѣдошѫ, прѣдъсѣдоша, прѣдъсѣдошепрѣдъсѣдовѣ, прѣдъсѣдоховѣпрѣдъсѣдета, прѣдъсѣдоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣдъсѣдете, прѣдъсѣдосте*прѣдъсѧдѣахъ*прѣдъсѧдѣаше*прѣдъсѧдѣаше*прѣдъсѧдѣахомъ*прѣдъсѧдѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*прѣдъсѧдѣахѫ*прѣдъсѧдѣаховѣ*прѣдъсѧдѣашета*прѣдъсѧдѣашете
прѣдъсѣст -прѣдъсѧдѫ -прѣдъсѧдеш св Седна пред народа, за да раздавам правосъдие на ѹтрꙗ же прѣдъсѣдъ магнъ. повелѣ првест стааго нсѭ С 46.17 бꙑвъшѹ же таковѹѹмѹ дьн. вь н҄ьже прѣдъсѣдъ анупатъ въ народѣ. повелѣ првест рабꙑ хсовꙑ на сѫдште С 99.3—4 прѣдьсѣдъше же. масра.  сро.  марнс. тр старѣшнꙑ вльшъскꙑ. на въпрашан стѹю С 258.20 Изч С Гр προκαϑίζω прѣдьсѣст Нвб Срв преседя, поседя