Исторически речник
прѣдъсѣдань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
прѣдъсѣдан, прѣдъсѣданьпрѣдъсѣданꙗ, прѣдъсѣдана, прѣдъсѣданьꙗпрѣдъсѣданю, прѣдъсѣданѹ, прѣдъсѣданьюпрѣдъсѣданмь, прѣдъсѣданьмь, прѣдъсѣданмъ, прѣдъсѣданьмъ, прѣдъсѣданмь, прѣдъсѣданмъпрѣдъсѣдан, прѣдъсѣдань, прѣдъсѣданпрѣдъсѣданꙗ, прѣдъсѣдана, прѣдъсѣданьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
прѣдъсѣдан, прѣдъсѣдань, прѣдъсѣданепрѣдъсѣданмъ, прѣдъсѣданьмъ, прѣдъсѣданмь, прѣдъсѣданьмь, прѣдъсѣданмъ, прѣдъсѣданмь, прѣдъсѣданомъ, прѣдъсѣданамъпрѣдъсѣдан, прѣдъсѣдань, прѣдъсѣдан, прѣдъсѣданмпрѣдъсѣданхъ, прѣдъсѣданьхъ, прѣдъсѣданхь, прѣдъсѣданьхь, прѣдъсѣданхъ, прѣдъсѣданхьпрѣдъсѣдан, прѣдъсѣданьпрѣдъсѣданю, прѣдъсѣданѹ, прѣдъсѣданью
NnDu
прѣдъсѣданма, прѣдъсѣданьма, прѣдъсѣданма, прѣдъсѣданма
прѣдъсѣдань -ꙗ ср Седене на предно, почетно място глааше же къ ꙁъванъмъ пртъѫ одръжѧ. како прѣдъсѣданѣ ꙁбраахѫ. глѧ къ нмь М Лк 14.7 З А СК вьнемлѣте отъ кънжънкъ. хотѧштхъ (въ) въ одеждахъ ходт.  любѧштхъ цѣлованѣ на тръжштхъ. ꙇ прѣдъсѣданѣ на съньм(щ)хъ.  прѣждеꙁъванѣ на обѣдѣхъ.  на веерѣхъ М Лк 20.46 З, А.Срв. Лк 11.43 Изч М З А СК Калка от гр πρωτοκαϑεδρία Превежда и гр. πρωτοκλισία прѣдъсѣдан прѣдьсѣдань прѣдъсѣдані прѣдьсѣдан Нвб председание остар ВА Срв председател м