Исторически речник
прѣдъстоꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣдъстоꙗтпрѣдъстоѭ, прѣдъстоѧ, прѣдъстоѫ, прѣдъстоюпрѣдъстошпрѣдъстотъ, прѣдъстоть, прѣдъстотпрѣдъстомъ, прѣдъстомь, прѣдъстом, прѣдъстомопрѣдъстоте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣдъстоѧтъ, прѣдъстоѧть, прѣдъстоѧтпрѣдъстовѣпрѣдъстотапрѣдъстотепрѣдъстопрѣдъсто
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣдъстомъ, прѣдъстомь, прѣдъстомпрѣдъстотепрѣдъстовѣпрѣдъстотапрѣдъстоꙗхъ, прѣдъстоꙗхь, прѣдъстоꙗхпрѣдъстоꙗ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣдъстоꙗпрѣдъстоꙗхомъ, прѣдъстоꙗхомь, прѣдъстоꙗхом, прѣдъстоꙗхмꙑпрѣдъстоꙗстепрѣдъстоꙗшѧ, прѣдъстоꙗшѫ, прѣдъстоꙗша, прѣдъстоꙗше, прѣдъстоꙗхѫпрѣдъстоꙗховѣпрѣдъстоꙗста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣдъстоꙗстепрѣдъстоꙗахъ, прѣдъстоѣахъ, прѣдъстоꙗхъ, прѣдъстоѣхъ, прѣдъстоахъ, прѣдъстоѧхъ, прѣдъстоꙗахь, прѣдъстоѣахь, прѣдъстоꙗхь, прѣдъстоѣхь, прѣдъстоахь, прѣдъстоѧь, прѣдъстоꙗах, прѣдъстоѣах, прѣдъстоꙗх, прѣдъстоѣх, прѣдъстоах, прѣдъстоѧхпрѣдъстоꙗаше, прѣдъстоѣаше, прѣдъстоꙗше, прѣдъстоѣше, прѣдъстоаше, прѣдъстоѧшепрѣдъстоꙗаше, прѣдъстоѣаше, прѣдъстоꙗше, прѣдъстоѣше, прѣдъстоаше, прѣдъстоѧшепрѣдъстоꙗахомъ, прѣдъстоѣахомъ, прѣдъстоꙗхомъ, прѣдъстоѣхомъ, прѣдъстоахомъ, прѣдъстоѧхомъ, прѣдъстоꙗахомь, прѣдъстоѣахомь, прѣдъстоꙗхомь, прѣдъстоѣхомь, прѣдъстоахомь, прѣдъстоѧхомь, прѣдъстоꙗахом, прѣдъстоѣахом, прѣдъстоꙗхом, прѣдъстоѣхом, прѣдъстоахом, прѣдъстоѧхомпрѣдъстоꙗашете, прѣдъстоѣашете, прѣдъстоꙗшете, прѣдъстоѣшете, прѣдъстоашете, прѣдъстоꙗасте, прѣдъстоѣасте, прѣдъстоꙗсте, прѣдъстоѣсте, прѣдъстоасте, прѣдъстоѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣдъстоꙗахѫ, прѣдъстоѣахѫ, прѣдъстоꙗхѫ, прѣдъстоѣхѫ, прѣдъстоахѫ, прѣдъстоѧхѫпрѣдъстоꙗаховѣ, прѣдъстоѣаховѣ, прѣдъстоꙗховѣ, прѣдъстоѣховѣ, прѣдъстоаховѣ, прѣдъстоѧховѣпрѣдъстоꙗашета, прѣдъстоѣашета, прѣдъстоꙗшета, прѣдъстоѣшета, прѣдъстоашета, прѣдъстоꙗаста, прѣдъстоѣаста, прѣдъстоꙗста, прѣдъстоѣста, прѣдъстоаста, прѣдъстоѧстапрѣдъстоꙗашете, прѣдъстоѣашете, прѣдъстоꙗшете, прѣдъстоѣшете, прѣдъстоашете, прѣдъстоꙗасте, прѣдъстоѣасте, прѣдъстоꙗсте, прѣдъстоѣсте, прѣдъстоасте, прѣдъстоѧсте
прѣдъстоꙗт -прѣдъстоѭ -прѣдъстош несв 1. Присъствам, намирам се някъде не бо сꙙ ꙙдо. се бо хс прѣдъстотъ помагаѧ тебѣ С 80.1 вьс граждане прѣдъстоѧштї  поꙁорѹѭштї ю. вьꙁꙿпшꙙ глагол҄ѫште С 13.27 Прич. сег. деят. като същ. прѣдъстоѩ περιεστώς [вар. σὺν αὐτῷ εἰμι] Присъстващ, който е на определено място блаженаꙗ же мѫма молꙗста стааго кодрата.  вьсѫ прѣдъстоѧштѫѭ братьѭ. молт сꙙ богѹ ꙁа нꙗ С 114.3—4 прѣдъстоѩще м мн οἱ παρεστῶτες Тези, които присъстват, които са се събрали по някакъв повод ꙇ прѣдъстоѩштмъ рее. вьꙁьмѣте отъ него мънасѫ. ꙇ дадте мѫштѫѹмѹ. ꙇ҃. мънасъ М Лк 19.24 З толкъ трепетъ бꙑстъ прѣдъстоѧштмъ С 108.26 2. Сложен съм, приготвен съм та жде трапеꙁа прѣдъстотъ С 491.29—30 Срв. С492.3 прѣдъстоѩ προκείμενος Сложен, приготвен ꙇ тако въꙁможемъ съ дръꙁновеньемь. насладіт сѧ. прѣдъстоѩштѧѩ трапеꙁꙑ К 9b 14 3. Изпъквам пред друг, отличавам се  к н҄емѹ рѹфнъ кто прѣдъстоѧ. въ рторьстѣ хꙑтрост. с рее стан пѡні не вела сꙙ С 138.9 М З ТФ К С Гр παρίσταμαι πρόκειμαι παρεκτικός διαφέρειν δοκέω Нвб предстоя ОА ВА ЕтМл БТР АР