Исторически речник
прѣдъстат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣдъстатпрѣдъстанѫ, прѣдъстанѹпрѣдъстанешпрѣдъстанетъ, прѣдъстанеть, прѣдъстанетпрѣдъстанемъ, прѣдъстанемь, прѣдъстанем, прѣдъстанемопрѣдъстанете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣдъстанѫтъ, прѣдъстанѹтъ, прѣдъстанѫть, прѣдъстанѹть, прѣдъстанѫт, прѣдъстанѹтпрѣдъстаневѣпрѣдъстанетапрѣдъстанетепрѣдъстанпрѣдъстан
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣдъстанѣмъ, прѣдъстанѣмь, прѣдъстанѣмпрѣдъстанѣтепрѣдъстанѣвѣпрѣдъстанѣтапрѣдъстахъ, прѣдъстахь, прѣдъстахпрѣдъста
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣдъстапрѣдъстахомъ, прѣдъстахомь, прѣдъстахом, прѣдъстахмꙑпрѣдъстастепрѣдъсташѧ, прѣдъсташѫ, прѣдъсташа, прѣдъсташе, прѣдъстахѫпрѣдъстаховѣпрѣдъстаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣдъстастепрѣдъстанѣахъ, прѣдъстанѧхъ, прѣдъстанѣахь, прѣдъстанѧхь, прѣдъстанѣах, прѣдъстанѧхпрѣдъстанѣаше, прѣдъстанѧшепрѣдъстанѣаше, прѣдъстанѧшепрѣдъстанѣахомъ, прѣдъстанѧхомъ, прѣдъстанѣахомь, прѣдъстанѧхомь, прѣдъстанѣахом, прѣдъстанѧхомпрѣдъстанѣашете, прѣдъстанѣасте, прѣдъстанѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣдъстанѣахѫ, прѣдъстанѣахѹ, прѣдъстанѧхѹпрѣдъстанѣаховѣ, прѣдъстанѧховѣпрѣдъстанѣашета, прѣдъстанѣаста, прѣдъстанѧстапрѣдъстанѣашете, прѣдъстанѣасте, прѣдъстанѧсте
прѣдъстат -прѣдъстанѫ -прѣдъстанеш св 1. Застана пред, до някого прѣдъста (цр)ца о деснѫѫ тебе Е 26а 10 Срв. СП44.10  аб агꙿг҄елъ гнь прѣдъста прѣдъ н҄еѭ. глагол҄ꙙ С 3.3  ꙗко прѣдъста прѣдъ анупатомъ.  рее к н҄емѹ С 117.23 2. Изправя се, надигна се срещу някого (....)ашѩ (вж. прѣдъсташѩ, Север., с. 168, Индекс) црі ꙁемьн СП 2.2 Срв. С102.28 Изч Е СП С Гр παρίσταμαι Нвб предстана остар ВА