Исторически речник
прѣдъставт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣдъставтпрѣдъставлѭ, прѣдъставлѧ, прѣдъставѧ, прѣдъставьѭ, прѣдъставлюпрѣдъставшпрѣдъставтъ, прѣдъставть, прѣдъставтпрѣдъставмъ, прѣдъставмь, прѣдъставм, прѣдъставмопрѣдъставте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣдъставѧтъ, прѣдъставѧть, прѣдъставѧтпрѣдъставвѣпрѣдъставтапрѣдъставтепрѣдъставпрѣдъстав
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣдъставмъ, прѣдъставмь, прѣдъставмпрѣдъставтепрѣдъставвѣпрѣдъставтапрѣдъставхъ, прѣдъставхь, прѣдъставхпрѣдъставов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣдъставовпрѣдъставхомъ, прѣдъставхомь, прѣдъставхом, прѣдъставхмꙑпрѣдъставстепрѣдъставшѧ, прѣдъставшѫ, прѣдъставша, прѣдъставше, прѣдъставхѫпрѣдъставховѣпрѣдъставста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣдъставстепрѣдъставлꙗахъ, прѣдъставлꙗхъ, прѣдъставьꙗхъ, прѣдъставлѣахъ, прѣдъставлѣхъ, прѣдъставѣахъ, прѣдъставѣхъ, прѣдъставлѧахъ, прѣдъставлѧхъ, прѣдъставѧахъ, прѣдъставѧхъ, прѣдъставлꙗахь, прѣдъставлꙗхь, прѣдъставьꙗхь, прѣдъставлѣахь, прѣдъставлѣхь, прѣдъставѣахь, прѣдъставѣхь, прѣдъставлѧахь, прѣдъставлѧхь, прѣдъставѧахь, прѣдъставѧхь, прѣдъставлꙗах, прѣдъставлꙗх, прѣдъставьꙗх, прѣдъставлѣах, прѣдъставлѣх, прѣдъставѣах, прѣдъставѣх, прѣдъставлѧах, прѣдъставлѧх, прѣдъставѧах, прѣдъставѧхпрѣдъставлꙗаше, прѣдъставлꙗше, прѣдъставьꙗше, прѣдъставлѣаше, прѣдъставлѣше, прѣдъставѣаше, прѣдъставѣше, прѣдъставлѧаше, прѣдъставлѧше, прѣдъставѧаше, прѣдъставѧшепрѣдъставлꙗаше, прѣдъставлꙗше, прѣдъставьꙗше, прѣдъставлѣаше, прѣдъставлѣше, прѣдъставѣаше, прѣдъставѣше, прѣдъставлѧаше, прѣдъставлѧше, прѣдъставѧаше, прѣдъставѧшепрѣдъставлꙗахомъ, прѣдъставлꙗхомъ, прѣдъставьꙗхомъ, прѣдъставлѣахомъ, прѣдъставлѣхомъ, прѣдъставѣахомъ, прѣдъставѣхомъ, прѣдъставлѧахомъ, прѣдъставлѧхомъ, прѣдъставѧахомъ, прѣдъставѧхомъ, прѣдъставлꙗахомь, прѣдъставлꙗхомь, прѣдъставьꙗхомь, прѣдъставлѣахомь, прѣдъставлѣхомь, прѣдъставѣахомь, прѣдъставѣхомь, прѣдъставлѧахомь, прѣдъставлѧхомь, прѣдъставѧахомь, прѣдъставѧхомь, прѣдъставлꙗахом, прѣдъставлꙗхом, прѣдъставьꙗхом, прѣдъставлѣахом, прѣдъставлѣхом, прѣдъставѣахом, прѣдъставѣхом, прѣдъставлѧахом, прѣдъставлѧхом, прѣдъставѧахом, прѣдъставѧхомпрѣдъставлꙗашете, прѣдъставлꙗшете, прѣдъставьꙗшете, прѣдъставлѣашете, прѣдъставлѣшете, прѣдъставѣашете, прѣдъставѣшете, прѣдъставлꙗасте, прѣдъставлꙗсте, прѣдъставьꙗсте, прѣдъставлѣасте, прѣдъставлѣсте, прѣдъставѣасте, прѣдъставѣсте, прѣдъставлѧасте, прѣдъставлѧсте, прѣдъставѧасте, прѣдъставѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣдъставлꙗахѫ, прѣдъставлꙗхѫ, прѣдъставьꙗхѫ, прѣдъставлѣахѫ, прѣдъставлѣхѫ, прѣдъставѣахѫ, прѣдъставѣхѫ, прѣдъставлꙗахѹ, прѣдъставлꙗхѹ, прѣдъставьꙗхѹ, прѣдъставлѣахѹ, прѣдъставлѣхѹ, прѣдъставѣахѹ, прѣдъставѣхѹ, прѣдъставлѧахѹ, прѣдъставлѧхѹ, прѣдъставѧахѹ, прѣдъставѧхѹпрѣдъставлꙗаховѣ, прѣдъставлꙗховѣ, прѣдъставьꙗховѣ, прѣдъставлѣаховѣ, прѣдъставлѣховѣ, прѣдъставѣаховѣ, прѣдъставѣховѣ, прѣдъставлѧаховѣ, прѣдъставлѧховѣ, прѣдъставѧаховѣ, прѣдъставѧховѣпрѣдъставлꙗашета, прѣдъставлꙗшета, прѣдъставьꙗшета, прѣдъставлѣашета, прѣдъставлѣшета, прѣдъставѣашета, прѣдъставѣшета, прѣдъставлꙗаста, прѣдъставлꙗста, прѣдъставьꙗста, прѣдъставлѣаста, прѣдъставлѣста, прѣдъставѣаста, прѣдъставѣста, прѣдъставлѧаста, прѣдъставлѧста, прѣдъставѧаста, прѣдъставѧстапрѣдъставлꙗашете, прѣдъставлꙗшете, прѣдъставьꙗшете, прѣдъставлѣашете, прѣдъставлѣшете, прѣдъставѣашете, прѣдъставѣшете, прѣдъставлꙗасте, прѣдъставлꙗсте, прѣдъставьꙗсте, прѣдъставлѣасте, прѣдъставлѣсте, прѣдъставѣасте, прѣдъставѣсте, прѣдъставлѧасте, прѣдъставлѧсте, прѣдъставѧасте, прѣдъставѧсте
прѣдъставт -прѣдъставлѭ -прѣдъставш св 1. Доведа, изправя пред някого анупатъ ... въшъдъ же въ цръкъвште.  пожъръ кѹмромъ. повелѣ прѣдъставт стꙑѧ С 105.10 сѣдъ антупатъ на сѫдшт. повелѣ прѣдъставт мѹ раскаавъшꙙѧ сꙙ С 111.6—7  повелѣ блаженааго кодрата прѣдъставт мѹ С 112.28 2. Дам, поднеса, предложа [за храна]  прѣдъставвъ  водѫ  хлѣбъ С 516.1—2 прѣдъстав мѹ хлѣбъ  молтвꙑ многꙑ сьтвор С 524.9—10 Изч С Гр παρίστημι παρατίϑημι Нвб представя, представям ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР