Исторически речник
прѣдълагат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣдълагатпрѣдълагаѭ, прѣдълагаѫ, прѣдълагаѧ, прѣдълагаюпрѣдълагаш, прѣдълагаеш, прѣдълагаашпрѣдълагатъ, прѣдълагаетъ, прѣдълагаатъ, прѣдълагать, прѣдълагаеть, прѣдълагаать, прѣдълагат, прѣдълагает, прѣдълагаатпрѣдълагамъ, прѣдълагаемъ, прѣдълагаамъ, прѣдълагамь, прѣдълагаемь, прѣдълагаамь, прѣдълагам, прѣдълагаем, прѣдълагаам, прѣдълагамо, прѣдълагаемо, прѣдълагаамопрѣдълагате, прѣдълагаете, прѣдълагаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣдълагаѭтъ, прѣдълагаѫтъ, прѣдълагаѧтъ, прѣдълагаютъ, прѣдълагаѭть, прѣдълагаѫть, прѣдълагаѧть, прѣдълагають, прѣдълагаѭт, прѣдълагаѫт, прѣдълагаѧт, прѣдълагаютпрѣдълагавѣ, прѣдълагаевѣ, прѣдълагаавѣпрѣдълагата, прѣдълагаета, прѣдълагаатапрѣдълагате, прѣдълагаете, прѣдълагаатепрѣдълагапрѣдълага
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣдълагамъ, прѣдълагамь, прѣдълагампрѣдълагатепрѣдълагавѣпрѣдълагатапрѣдълагахъ, прѣдълагахь, прѣдълагахпрѣдълага
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣдълагапрѣдълагахомъ, прѣдълагахомь, прѣдълагахом, прѣдълагахмꙑпрѣдълагастепрѣдълагашѧ, прѣдълагашѫ, прѣдълагаша, прѣдълагаше, прѣдълагахѫпрѣдълагаховѣпрѣдълагаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣдълагастепрѣдълагаахъ, прѣдълагахъ, прѣдълагаахь, прѣдълагахь, прѣдълагаах, прѣдълагахпрѣдълагааше, прѣдълагашепрѣдълагааше, прѣдълагашепрѣдълагаахомъ, прѣдълагахомъ, прѣдълагаахомь, прѣдълагахомь, прѣдълагаахом, прѣдълагахомпрѣдълагаашете, прѣдълагашете, прѣдълагаасте, прѣдълагасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣдълагаахѫ, прѣдълагахѫ, прѣдълагаахѹ, прѣдълагахѹпрѣдълагааховѣ, прѣдълагаховѣпрѣдълагаашета, прѣдълагашета, прѣдълагааста, прѣдълагастапрѣдълагаашете, прѣдълагашете, прѣдълагаасте, прѣдълагасте
прѣдълагат -прѣдълагаѭ -прѣдълагаш несв 1. Поставям, слагам, предлагам ꙇ повелѣ народѹ въꙁлешт на ꙁем. ꙇ премъ седмь тѫ хлѣбъ. хвалѫ въꙁдавъ прѣлом. ꙇ даѣше ѹенкомъ свомъ да прѣдълагаѭтъ. ꙇ положшѧ прѣдъ народомъ М Мк 8.6 поꙿто рее льстш нꙑ ѡ богоборꙿе. отъстѫпт отъ ба жвааго. т работат бѣсомъ пагѹбънꙑмъ. прѣдълагаѧ намъ своꙗ благаꙗ С 87.15—16 Образно. не прѣдьлагахъ прѣдъ оіма моіма. вешті ꙁаконопрѣстѫпьнꙑ. творѩштѩѩ ꙁаконопрѣстопленіе въꙁненавідѣхъ. не прільпе мьнѣ сръдьце лѫкаво СП 100.3 2. Престорено показвам, демонстрирам не прѣдълага м ꙁмїнъ ѹмꙑшлꙗ.  дꙗвол҄ь не пролва слъꙁъ С 102.8 3. Прич. мин. страд. като същ. прѣдълагамаꙗ ср мн τὰ παρατιϑέμενα Това, което е сложено, което е предложено ꙇ вь ньже г(д)радъ колжъдо въходте  премлѭтъ вꙑ. ѣдте прѣдълагаемаа вамъ М Лк 10.8 Изч М З СП С Гр παρατίϑημι προτίϑημι προτείνω προβάλλομαι прѣдьлагат Нвб Срв предлагам ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР