Исторически речник
прѣдът  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣдътпрѣдъдѫ, прѣдъдѹпрѣдъдешпрѣдъдетъ, прѣдъдеть, прѣдъдетпрѣдъдемъ, прѣдъдемь, прѣдъдем, прѣдъдемопрѣдъдете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣдъдѫтъ, прѣдъдѹтъ, прѣдъдѫть, прѣдъдѹть, прѣдъдѫт, прѣдъдѹтпрѣдъдевѣпрѣдъдетапрѣдъдетепрѣдъдпрѣдъд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣдъдѣмъ, прѣдъдѣмь, прѣдъдѣмпрѣдъдѣтепрѣдъдѣвѣпрѣдъдѣтапрѣдъдъ, прѣдъдохъ, прѣдъдь, прѣдъдохь, прѣдъдохпрѣдъде
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣдъдепрѣдъдомъ, прѣдъдохомъ, прѣдъдомь, прѣдъдохомь, прѣдъдохом, прѣдъдохмꙑпрѣдъдете, прѣдъдостепрѣдъдѫ, прѣдъдошѧ, прѣдъдошѫ, прѣдъдоша, прѣдъдоше, прѣдъдохѫпрѣдъдовѣ, прѣдъдоховѣпрѣдъдета, прѣдъдоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣдъдете, прѣдъдестепрѣдъдѣахъ, прѣдъдѣхъ, прѣдъдѣахь, прѣдъдѣхь, прѣдъдѣах, прѣдъдѣх, прѣдъдѧхъ, прѣдъдѧхь, прѣдъдѧхпрѣдъдѣаше, прѣдъдѣше, прѣдъдѧшепрѣдъдѣаше, прѣдъдѣше, прѣдъдѧшепрѣдъдѣахомъ, прѣдъдѣхомъ, прѣдъдѣахомь, прѣдъдѣхомь, прѣдъдѣахом, прѣдъдѣхом, прѣдъдѧхомъ, прѣдъдѧхомь, прѣдъдѧхомпрѣдъдѣашете, прѣдъдѣшете, прѣдъдѣасте, прѣдъдѣсте, прѣдъдѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣдъдѣахѫ, прѣдъдѣхѫ, прѣдъдѣахѹ, прѣдъдѣхѹ, прѣдъдѧхѹпрѣдъдѣаховѣ, прѣдъдѣховѣ, прѣдъдѧховѣпрѣдъдѣашета, прѣдъдѣшете, прѣдъдѣаста, прѣдъдѣста, прѣдъдѧстапрѣдъдѣашете, прѣдъдѣшете, прѣдъдѣасте, прѣдъдѣсте, прѣдъдѧсте
прѣдът -прѣдъдѫ -прѣдъдеш св несв 1. Тръгна пред някого, придвижа се пред някого ꙇ тъ прѣдъдетъ прѣдъ нмь дхомь  слоѭ лноѭ. обратт сръдъца отьцемъ на ѧда. ꙇ протвънꙑѩ въ мѫдрость праведънꙑхъ. ѹготоват гв люд съвръшенꙑ М Лк 1.17 З А ꙇ тꙑ отроѧ проркъ вꙑшьнѣаго нарееш сѧ. прѣдъдеш бо прѣдъ лцемъ гнемь ѹготоват пѫт его М Лк 1.76 З А Образно. правъда і сѫдъба ѹготованіе прѣстолѹ твоемѹ. мілость ї рѣснота прѣдьдете прѣ (!) лцемь твоімь СП 88.15 2. Тръгна напред, потегля към определено място повелѣ ... блаженѹѹмѹ же кодратѹ кѹпно  съ нѣм. къ елспонтѹ прѣдът С 111.14 повелѣ же вьсѣмъ анупатъ прѣдът. къ прѣд сѫшт вьс глагол҄емѣ. серѹкомнъ С 117.9 М З А СП С Гр προέρχομαι προπορεύομαι πορεύομαι προάγω прѣдт прѣдьт прѣдьіт прѣдꙑт Нвб предида ВА Срв предидещ, предидущ прич прил ЕтМл БТР