Исторически речник
прѣдъꙁьрѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣдъꙁьрѣтпрѣдъꙁьрѭ, прѣдъꙁьрѧ, прѣдъꙁьрюпрѣдъꙁьршпрѣдъꙁьртъ, прѣдъꙁьрть, прѣдъꙁьртпрѣдъꙁьрмъ, прѣдъꙁьрмь, прѣдъꙁьрм, прѣдъꙁьрмопрѣдъꙁьрте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣдъꙁьрѧтъ, прѣдъꙁьрѧть, прѣдъꙁьрѧтпрѣдъꙁьрвѣпрѣдъꙁьртапрѣдъꙁьртепрѣдъꙁьрпрѣдъꙁьр
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣдъꙁьрмъ, прѣдъꙁьрмь, прѣдъꙁьрмпрѣдъꙁьртепрѣдъꙁьрвѣпрѣдъꙁьртапрѣдъꙁьрѣхъ, прѣдъꙁьрѣхь, прѣдъꙁьрѣхпрѣдъꙁьрѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣдъꙁьрѣпрѣдъꙁьрѣхомъ, прѣдъꙁьрѣхомь, прѣдъꙁьрѣхом, прѣдъꙁьрѣхмꙑпрѣдъꙁьрѣстепрѣдъꙁьрѣшѧ, прѣдъꙁьрѣшѫ, прѣдъꙁьрѣша, прѣдъꙁьрѣше, прѣдъꙁьрѣхѫпрѣдъꙁьрѣховѣпрѣдъꙁьрѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣдъꙁьрѣстепрѣдъꙁьрѣахъ, прѣдъꙁьрѣхъ, прѣдъꙁьрѧахъ, прѣдъꙁьрѧхъ, прѣдъꙁьрѣахь, прѣдъꙁьрѣхь, прѣдъꙁьрѧахь, прѣдъꙁьрѧхь, прѣдъꙁьрѣах, прѣдъꙁьрѣх, прѣдъꙁьрѧах, прѣдъꙁьрѧхпрѣдъꙁьрѣаше, прѣдъꙁьрѣше, прѣдъꙁьрѧаше, прѣдъꙁьрѧшепрѣдъꙁьрѣаше, прѣдъꙁьрѣше, прѣдъꙁьрѧаше, прѣдъꙁьрѧшепрѣдъꙁьрѣахомъ, прѣдъꙁьрѣхомъ, прѣдъꙁьрѧахомъ, прѣдъꙁьрѧхомъ, прѣдъꙁьрѣахомь, прѣдъꙁьрѣхомь, прѣдъꙁьрѧахомь, прѣдъꙁьрѧхомь, прѣдъꙁьрѣахом, прѣдъꙁьрѣхом, прѣдъꙁьрѧахом, прѣдъꙁьрѧхомпрѣдъꙁьрѣашете, прѣдъꙁьрѣшете, прѣдъꙁьрѣасте, прѣдъꙁьрѣсте, прѣдъꙁьрѧасте, прѣдъꙁьрѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣдъꙁьрѣахѫ, прѣдъꙁьрѣхѫ, прѣдъꙁьрѣахѹ, прѣдъꙁьрѣхѹ, прѣдъꙁьрѧахѹ, прѣдъꙁьрѧхѹпрѣдъꙁьрѣаховѣ, прѣдъꙁьрѣховѣ, прѣдъꙁьрѧаховѣ, прѣдъꙁьрѧховѣпрѣдъꙁьрѣашета, прѣдъꙁьрѣшета, прѣдъꙁьрѣаста, прѣдъꙁьрѣста, прѣдъꙁьрѧаста, прѣдъꙁьрѧстапрѣдъꙁьрѣашете, прѣдъꙁьрѣшете, прѣдъꙁьрѣасте, прѣдъꙁьрѣсте, прѣдъꙁьрѧасте, прѣдъꙁьрѧсте
прѣдъꙁьрѣт -прѣдъꙁьрѭ -прѣдъꙁьрш несв Виждам пред себе си, забелязвам сⷯ҇ прѣдъꙁърѣхъ гѣ Е 35а 5 Срв. Е7б 4 Е28б 12 Е35б 6 Изч Е Гр προοράομαι прѣдъꙁърѣт прѣдъꙁрѣт Нвб Срв зра, прозра ОА ВА МлБТР ЕтБАН РБЕ