Исторически речник
прѣдъвест  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣдъвестпрѣдъведѫ, прѣдъведѹпрѣдъведешпрѣдъведетъ, прѣдъведеть, прѣдъведетпрѣдъведемъ, прѣдъведемь, прѣдъведем, прѣдъведемопрѣдъведете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣдъведѫтъ, прѣдъведѹтъ, прѣдъведѫть, прѣдъведѹть, прѣдъведѫт, прѣдъведѹтпрѣдъведевѣпрѣдъведетапрѣдъведетепрѣдъведпрѣдъвед
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣдъведѣмъ, прѣдъведѣмь, прѣдъведѣмпрѣдъведѣтепрѣдъведѣвѣпрѣдъведѣтапрѣдъвѣсъ, прѣдъведохъ, прѣдъвѣсь, прѣдъведохь, прѣдъведохпрѣдъведе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣдъведепрѣдъвѣсомъ, прѣдъведохомъ, прѣдъвѣсомь, прѣдъведохомь, прѣдъведохом, прѣдъведохмꙑпрѣдъвѣсте, прѣдъведостепрѣдъвѣсѧ, прѣдъведошѧ, прѣдъведошѫ, прѣдъведоша, прѣдъведоше, прѣдъведохѫпрѣдъвѣсовѣ, прѣдъведоховѣпрѣдъвѣста, прѣдъведоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣдъвѣсте, прѣдъведостепрѣдъведѣахъ, прѣдъведѣхъ, прѣдъведѣахь, прѣдъведѣхь, прѣдъведѣах, прѣдъведѣх, прѣдъведѧхъ, прѣдъведѧхь, прѣдъведѧхпрѣдъведѣаше, прѣдъведѣше, прѣдъведѧшепрѣдъведѣаше, прѣдъведѣше, прѣдъведѧшепрѣдъведѣахомъ, прѣдъведѣхомъ, прѣдъведѣахомь, прѣдъведѣхомь, прѣдъведѣахом, прѣдъведѣхом, прѣдъведѧхомъ, прѣдъведѧхомь, прѣдъведѧхомпрѣдъведѣашете, прѣдъведѣшете, прѣдъведѣасте, прѣдъведѣсте, прѣдъведѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣдъведѣахѫ, прѣдъведѣхѫ, прѣдъведѣахѹ, прѣдъведѣхѹ, прѣдъведѧхѹпрѣдъведѣаховѣ, прѣдъведѣховѣ, прѣдъведѧховѣпрѣдъведѣашета, прѣдъведѣшета, прѣдъведѣаста, прѣдъведѣста, прѣдъведѧстапрѣдъведѣашете, прѣдъведѣшете, прѣдъведѣасте, прѣдъведѣсте, прѣдъведѧсте
прѣдъвест -прѣдъведѫ -прѣдъведеш св Закарам, изпратя, проводя  на ѹтрьꙗ повелѣ анупатъ стааго прѣдъвест къ елспонтъскѹѹмѹ островѹ С 116.30 Изч С Гр προάγω Нвб Срв предведа, предвеждам остар