Исторически речник
прѣдъборьнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
прѣдъборьнкъ, прѣдъборьнкь, прѣдъборънкъ, прѣдъборънкь, прѣдъборнкъ, прѣдъборнкьпрѣдъборьнка, прѣдъборънка, прѣдъборнкапрѣдъборьнкѹ, прѣдъборънкѹ, прѣдъборнкѹпрѣдъборьнкъ, прѣдъборьнкь, прѣдъборънкъ, прѣдъборънкь, прѣдъборнкъ, прѣдъборнкьпрѣдъборьнка, прѣдъборънка, прѣдъборнкапрѣдъборьнкомь, прѣдъборьнкомъ, прѣдъборънкомь, прѣдъборънкомъ, прѣдъборнкомь, прѣдъборнкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
прѣдъборьнцѣ, прѣдъборънцѣ, прѣдъборнцѣпрѣдъборьне, прѣдъборъне, прѣдъборнепрѣдъборьнц, прѣдъборънц, прѣдъборнцпрѣдъборьнкъ, прѣдъборьнкь, прѣдъборънкъ, прѣдъборънкь, прѣдъборнкъ, прѣдъборнкьпрѣдъборьнкомъ, прѣдъборьнкомь, прѣдъборънкомъ, прѣдъборънкомь, прѣдъборнкомъ, прѣдъборнкомьпрѣдъборьнкꙑ, прѣдъборънкꙑ, прѣдъборнкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
прѣдъборьнкꙑ, прѣдъборънкꙑ, прѣдъборнкꙑпрѣдъборьнцѣхъ, прѣдъборьнцѣхь, прѣдъборънцѣхъ, прѣдъборънцѣхь, прѣдъборнцѣхъ, прѣдъборнцѣхьпрѣдъборьнка, прѣдъборънка, прѣдъборнкапрѣдъборьнкѹ, прѣдъборънкѹ, прѣдъборнкѹпрѣдъборьнкома, прѣдъборънкома, прѣдъборнкома
прѣдъборьнкъ м Боец от предната линия самъ прдохъ антѹпате прѣдъ тꙙ. прѣдъборнкъ бꙑвъ дрѹжнѣ сво. протвѫ отьцѹ твомѹ дꙗволѹ С 99.27—28 Изч С Калка от гр πρόμαχος прѣдъборнкъ Нвб Срв пред