Исторически речник
прѣдрьжат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣдрьжатпрѣдрьжѫ, прѣдрьжѹпрѣдрьжшпрѣдрьжтъ, прѣдрьжть, прѣдрьжтпрѣдрьжмъ, прѣдрьжмь, прѣдрьжм, прѣдрьжмопрѣдрьжте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣдрьжѧтъ, прѣдрьжѧть, прѣдрьжѧтпрѣдрьжвѣпрѣдрьжтапрѣдрьжтепрѣдрьжпрѣдрьж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣдрьжмъ, прѣдрьжмь, прѣдрьжмпрѣдрьжтепрѣдрьжвѣпрѣдрьжтапрѣдрьжахъ, прѣдрьжахь, прѣдрьжахпрѣдрьжа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣдрьжапрѣдрьжахомъ, прѣдрьжахомь, прѣдрьжахом, прѣдрьжахмꙑпрѣдрьжастепрѣдрьжашѧ, прѣдрьжашѫ, прѣдрьжаша, прѣдрьжаше, прѣдрьжахѫпрѣдрьжаховѣпрѣдрьжаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣдрьжастепрѣдрьжаахъ, прѣдрьжахъ, прѣдрьжаахь, прѣдрьжахь, прѣдрьжаах, прѣдрьжахпрѣдрьжааше, прѣдрьжашепрѣдрьжааше, прѣдрьжашепрѣдрьжаахомъ, прѣдрьжахомъ, прѣдрьжаахомь, прѣдрьжахомь, прѣдрьжаахом, прѣдрьжахомпрѣдрьжаашете, прѣдрьжашете, прѣдрьжаасте, прѣдрьжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣдрьжаахѫ, прѣдрьжахѫ, прѣдрьжаахѹ, прѣдрьжахѹпрѣдрьжааховѣ, прѣдрьжаховѣпрѣдрьжаашета, прѣдрьжашета, прѣдрьжааста, прѣдрьжастапрѣдрьжаашете, прѣдрьжашете, прѣдрьжаасте, прѣдрьжасте
прѣдрьжат -прѣдрьжѫ -прѣдрьжш несв 1. Заемам [длъжност, пост] нъ  братъ мѹ пергам. обѣма цѣсарема въгодвъ.  старѣшнъства многа градънаꙗ прѣдръжавъ С 281.3 жена нѣкто ... прде въ ерѹсалмъ. мѫшт съ собоѭ братѹꙙда самьѧ санъ прѣдръжꙙшта С 297.30 2. Прич. сег. деят. като същ. прѣдрьжѧ м ед ὁ ἀνῃρημένος Този, който държи под своя власт та жде трепеꙁа прѣдъстотъ. самомѹ носꙙштѹѹмѹ вѣньць.  багꙿра мѣѭштѹѹмѹ. прѣдръжꙙштѹѹмѹ власть вьсел҄енꙑѧ.  нштѹѹмѹ просꙙштѹѹмꙋ млостꙑн҄ꙙ С 492.1 Изч С Гр ἐπέχω διανύω прѣдръжат Нвб Срв предържам остар ВА ДА