Исторически речник
прѣдолѣнь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
прѣдолѣн, прѣдолѣньпрѣдолѣнꙗ, прѣдолѣна, прѣдолѣньꙗпрѣдолѣню, прѣдолѣнѹ, прѣдолѣньюпрѣдолѣнмь, прѣдолѣньмь, прѣдолѣнмъ, прѣдолѣньмъ, прѣдолѣнмь, прѣдолѣнмъпрѣдолѣн, прѣдолѣнь, прѣдолѣнпрѣдолѣнꙗ, прѣдолѣна, прѣдолѣньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
прѣдолѣн, прѣдолѣнь, прѣдолѣнепрѣдолѣнмъ, прѣдолѣньмъ, прѣдолѣнмь, прѣдолѣньмь, прѣдолѣнмъ, прѣдолѣнмь, прѣдолѣномъ, прѣдолѣнамъпрѣдолѣн, прѣдолѣнь, прѣдолѣн, прѣдолѣнмпрѣдолѣнхъ, прѣдолѣньхъ, прѣдолѣнхь, прѣдолѣньхь, прѣдолѣнхъ, прѣдолѣнхьпрѣдолѣн, прѣдолѣньпрѣдолѣню, прѣдолѣнѹ, прѣдолѣнью
NnDu
прѣдолѣнма, прѣдолѣньма, прѣдолѣнма, прѣдолѣнма
прѣдолѣнь -ꙗ ср Преодоляване, превъзмогване, победа коѧ дѣл҄ьма внꙑ повѣдте м ѡ ждове сьвѣтъ сътворсте на н҄его. нъ он обае срамьꙗѭтъ сꙙ глаголат. нъ мꙑ срамомъ тѣхъ самѣхъ хъ прѣдолѣн облмꙿ С 402.25 Изч С Гр ἧσσα прѣдолѣн Нвб Срв преодоление остар ВА преодоляване ОА ЕтМл АР