Исторически речник
прѣдолѣват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣдолѣватпрѣдолѣваѭ, прѣдолѣваѫ, прѣдолѣваѧ, прѣдолѣваюпрѣдолѣваш, прѣдолѣваеш, прѣдолѣваашпрѣдолѣватъ, прѣдолѣваетъ, прѣдолѣваатъ, прѣдолѣвать, прѣдолѣваеть, прѣдолѣваать, прѣдолѣват, прѣдолѣвает, прѣдолѣваатпрѣдолѣвамъ, прѣдолѣваемъ, прѣдолѣваамъ, прѣдолѣвамь, прѣдолѣваемь, прѣдолѣваамь, прѣдолѣвам, прѣдолѣваем, прѣдолѣваам, прѣдолѣвамо, прѣдолѣваемо, прѣдолѣваамопрѣдолѣвате, прѣдолѣваете, прѣдолѣваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣдолѣваѭтъ, прѣдолѣваѫтъ, прѣдолѣваѧтъ, прѣдолѣваютъ, прѣдолѣваѭть, прѣдолѣваѫть, прѣдолѣваѧть, прѣдолѣвають, прѣдолѣваѭт, прѣдолѣваѫт, прѣдолѣваѧт, прѣдолѣваютпрѣдолѣвавѣ, прѣдолѣваевѣ, прѣдолѣваавѣпрѣдолѣвата, прѣдолѣваета, прѣдолѣваатапрѣдолѣвате, прѣдолѣваете, прѣдолѣваатепрѣдолѣвапрѣдолѣва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣдолѣвамъ, прѣдолѣвамь, прѣдолѣвампрѣдолѣватепрѣдолѣвавѣпрѣдолѣватапрѣдолѣвахъ, прѣдолѣвахь, прѣдолѣвахпрѣдолѣва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣдолѣвапрѣдолѣвахомъ, прѣдолѣвахомь, прѣдолѣвахом, прѣдолѣвахмꙑпрѣдолѣвастепрѣдолѣвашѧ, прѣдолѣвашѫ, прѣдолѣваша, прѣдолѣваше, прѣдолѣвахѫпрѣдолѣваховѣпрѣдолѣваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣдолѣвастепрѣдолѣваахъ, прѣдолѣвахъ, прѣдолѣваахь, прѣдолѣвахь, прѣдолѣваах, прѣдолѣвахпрѣдолѣвааше, прѣдолѣвашепрѣдолѣвааше, прѣдолѣвашепрѣдолѣваахомъ, прѣдолѣвахомъ, прѣдолѣваахомь, прѣдолѣвахомь, прѣдолѣваахом, прѣдолѣвахомпрѣдолѣваашете, прѣдолѣвашете, прѣдолѣваасте, прѣдолѣвасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣдолѣваахѫ, прѣдолѣвахѫ, прѣдолѣваахѹ, прѣдолѣвахѹпрѣдолѣвааховѣ, прѣдолѣваховѣпрѣдолѣваашета, прѣдолѣвашета, прѣдолѣвааста, прѣдолѣвастапрѣдолѣваашете, прѣдолѣвашете, прѣдолѣваасте, прѣдолѣвасте
прѣдолѣват -прѣдолѣваѭ -прѣдолѣваш несв прѣделѣват -прѣделѣваѭ -прѣделѣваш Надминавам, превишавам дѣт хвалѫ прносꙙтъ. да родтел҄ь облꙙтъ беꙁаконꙗ.  вѣрѹѭштхъ обновꙙтъ богопоꙁнан. лко бо прѣдолѣваатъ ѹмѹ.  навꙑкнѫтъ нелѣпо мꙑслѭ С 338.17—18 тоже он рьвьностѭ ꙁадъхнѫт сꙙ хотѣахѫ. бѣсꙑ мѣѭштї вь н҄хъ. бѣсъ праштам ꙁмѫдрѣваахѫ. а он ꙁавстѭ прѣдолѣм. пае бѣсънꙑхъ прѣделѣваахѫ С 399.2 Изч С Гр νικάω μαίνομαι Нвб пределявам диал ДА Срв преодолявам, преодолея ОА ЕтМл БТР АР