Исторически речник
прѣдадтел҄евъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
прѣдадтел҄евъ, прѣдадтел҄евьпрѣдадтел҄евапрѣдадтел҄евѹпрѣдадтел҄евь, прѣдадтел҄евъпрѣдадтел҄евапрѣдадтел҄евомь, прѣдадтел҄евомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
прѣдадтел҄евѣпрѣдадтел҄еве, прѣдадтел҄евъпрѣдадтел҄евпрѣдадтел҄евъ, прѣдадтел҄евьпрѣдадтел҄евомъ, прѣдадтел҄евомьпрѣдадтел҄евꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
прѣдадтел҄евꙑпрѣдадтел҄евѣхъ, прѣдадтел҄евѣхьпрѣдадтел҄евапрѣдадтел҄евѹпрѣдадтел҄евомапрѣдадтел҄ево
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
прѣдадтел҄евапрѣдадтел҄евѹпрѣдадтел҄евопрѣдадтел҄евапрѣдадтел҄евомь, прѣдадтел҄евомъпрѣдадтел҄евѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
прѣдадтел҄евапрѣдадтел҄евъ, прѣдадтел҄евьпрѣдадтел҄евомъ, прѣдадтел҄евомьпрѣдадтел҄евапрѣдадтел҄евꙑпрѣдадтел҄евѣхъ, прѣдадтел҄евѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
прѣдадтел҄евѣпрѣдадтел҄евѹпрѣдадтел҄евомапрѣдадтел҄евапрѣдадтел҄евꙑ, прѣдадтел҄евѫпрѣдадтел҄евѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
прѣдадтел҄евѫ, прѣдадтел҄евѹпрѣдадтел҄евоѭ, прѣдадтел҄евоѫ, прѣдадтел҄евоѧ, прѣдадтел҄евоюпрѣдадтел҄евѣпрѣдадтел҄евꙑпрѣдадтел҄евъ, прѣдадтел҄евьпрѣдадтел҄евамъ, прѣдадтел҄евамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
прѣдадтел҄евꙑпрѣдадтел҄евампрѣдадтел҄евахъ, прѣдадтел҄евахьпрѣдадтел҄евѣпрѣдадтел҄евѹпрѣдадтел҄евама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
прѣдадтел҄евꙑ, прѣдадтел҄евꙑ, прѣдадтел҄евопрѣдадтел҄еваго, прѣдадтел҄еваего, прѣдадтел҄евааго, прѣдадтел҄еваго, прѣдадтел҄евого, прѣдадтел҄евога, прѣдадтел҄евгопрѣдадтел҄евѹмѹ, прѣдадтел҄евѹемѹ, прѣдадтел҄евѹѹмѹ, прѣдадтел҄евѹмѹ, прѣдадтел҄евоомѹ, прѣдадтел҄евомѹ, прѣдадтел҄евоѹмѹ, прѣдадтел҄евмѹпрѣдадтел҄евꙑ, прѣдадтел҄евꙑ, прѣдадтел҄евопрѣдадтел҄еваго, прѣдадтел҄еваего, прѣдадтел҄евааго, прѣдадтел҄еваго, прѣдадтел҄евого, прѣдадтел҄евога, прѣдадтел҄евгопрѣдадтел҄евꙑмь, прѣдадтел҄евꙑмь, прѣдадтел҄евꙑмъ, прѣдадтел҄евꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
прѣдадтел҄евѣмь, прѣдадтел҄евѣемь, прѣдадтел҄евѣѣмь, прѣдадтел҄евѣамь, прѣдадтел҄евѣмь, прѣдадтел҄евѣмъ, прѣдадтел҄евѣемъ, прѣдадтел҄евѣѣмъ, прѣдадтел҄евѣамъ, прѣдадтел҄евѣмъ, прѣдадтел҄евомь, прѣдадтел҄евомъпрѣдадтел҄евꙑ, прѣдадтел҄евꙑ, прѣдадтел҄евопрѣдадтел҄евпрѣдадтел҄евꙑхъ, прѣдадтел҄евꙑхъ, прѣдадтел҄евꙑхь, прѣдадтел҄евꙑхь, прѣдадтел҄евѣхъ, прѣдадтел҄евѣхьпрѣдадтел҄евꙑмъ, прѣдадтел҄евꙑмъ, прѣдадтел҄евꙑмь, прѣдадтел҄евꙑмь, прѣдадтел҄евѣмъ, прѣдадтел҄евѣмьпрѣдадтел҄евꙑѧ, прѣдадтел҄евꙑꙗ, прѣдадтел҄евꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
прѣдадтел҄евꙑм, прѣдадтел҄евꙑмпрѣдадтел҄евꙑхъ, прѣдадтел҄евꙑхъ, прѣдадтел҄евꙑхь, прѣдадтел҄евꙑхьпрѣдадтел҄еваꙗ, прѣдадтел҄еваа, прѣдадтел҄еваѣпрѣдадтел҄евѹю, прѣдадтел҄евоюпрѣдадтел҄евꙑма, прѣдадтел҄евꙑмапрѣдадтел҄ево, прѣдадтел҄евое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
прѣдадтел҄еваго, прѣдадтел҄еваего, прѣдадтел҄евааго, прѣдадтел҄еваго, прѣдадтел҄евого, прѣдадтел҄евога, прѣдадтел҄евгопрѣдадтел҄евѹмѹ, прѣдадтел҄евѹемѹ, прѣдадтел҄евѹѹмѹ, прѣдадтел҄евѹмѹ, прѣдадтел҄евоомѹ, прѣдадтел҄евомѹ, прѣдадтел҄евоѹмѹ, прѣдадтел҄евмѹпрѣдадтел҄ево, прѣдадтел҄евоепрѣдадтел҄еваго, прѣдадтел҄еваего, прѣдадтел҄евааго, прѣдадтел҄еваго, прѣдадтел҄евого, прѣдадтел҄евога, прѣдадтел҄евгопрѣдадтел҄евꙑмь, прѣдадтел҄евꙑмь, прѣдадтел҄евꙑмъ, прѣдадтел҄евꙑмъпрѣдадтел҄евѣмь, прѣдадтел҄евѣемь, прѣдадтел҄евѣѣмь, прѣдадтел҄евѣамь, прѣдадтел҄евѣмь, прѣдадтел҄евѣмъ, прѣдадтел҄евѣемъ, прѣдадтел҄евѣѣмъ, прѣдадтел҄евѣамъ, прѣдадтел҄евѣмъ, прѣдадтел҄евомь, прѣдадтел҄евомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
прѣдадтел҄ево, прѣдадтел҄евоепрѣдадтел҄еваꙗ, прѣдадтел҄еваа, прѣдадтел҄еваѣ, прѣдадтел҄еваѧпрѣдадтел҄евꙑхъ, прѣдадтел҄евꙑхъ, прѣдадтел҄евꙑхь, прѣдадтел҄евꙑхь, прѣдадтел҄евѣхъ, прѣдадтел҄евѣхьпрѣдадтел҄евꙑмъ, прѣдадтел҄евꙑмъ, прѣдадтел҄евꙑмь, прѣдадтел҄евꙑмь, прѣдадтел҄евѣмъ, прѣдадтел҄евѣмьпрѣдадтел҄еваꙗ, прѣдадтел҄еваа, прѣдадтел҄еваѣ, прѣдадтел҄еваѧпрѣдадтел҄евꙑм, прѣдадтел҄евꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
прѣдадтел҄евꙑхъ, прѣдадтел҄евꙑхъ, прѣдадтел҄евꙑхь, прѣдадтел҄евꙑхьпрѣдадтел҄евѣпрѣдадтел҄евѹю, прѣдадтел҄евоюпрѣдадтел҄евꙑма, прѣдадтел҄евꙑмапрѣдадтел҄еваꙗ, прѣдадтел҄еваа, прѣдадтел҄еваѣ, прѣдадтел҄еваѧпрѣдадтел҄евꙑѧ, прѣдадтел҄евꙑꙗ, прѣдадтел҄евѫѭ, прѣдадтел҄евꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
прѣдадтел҄евѣ, прѣдадтел҄евопрѣдадтел҄евѫѭ, прѣдадтел҄евѹю, прѣдадтел҄евоѭ, прѣдадтел҄евоюпрѣдадтел҄евѫѭ, прѣдадтел҄евоѫ, прѣдадтел҄евоѧ, прѣдадтел҄евоюпрѣдадтел҄евѣпрѣдадтел҄евꙑѧ, прѣдадтел҄евꙑꙗ, прѣдадтел҄евꙑепрѣдадтел҄евꙑхъ, прѣдадтел҄евꙑхъ, прѣдадтел҄евѣхъ, прѣдадтел҄евꙑхь, прѣдадтел҄евꙑхь, прѣдадтел҄евѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
прѣдадтел҄евꙑмъ, прѣдадтел҄евꙑмъ, прѣдадтел҄евѣмъ, прѣдадтел҄евꙑмь, прѣдадтел҄евꙑмь, прѣдадтел҄евѣмьпрѣдадтел҄евꙑѧ, прѣдадтел҄евꙑꙗ, прѣдадтел҄евꙑепрѣдадтел҄евꙑм, прѣдадтел҄евꙑмпрѣдадтел҄евꙑхъ, прѣдадтел҄евꙑхъ, прѣдадтел҄евꙑхь, прѣдадтел҄евꙑхьпрѣдадтел҄евѣпрѣдадтел҄евѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
прѣдадтел҄евꙑма, прѣдадтел҄евꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
прѣдадтел҄евъ прил притеж Предателски, който се отнася до предател нъ беꙁѹмье (...) адтелево (вм. прѣдадтелево, Курц—Вайс, Индекс, с. 371) на своѭ бесѣдѫ. (...) ꙑкъ К 3a 30 къто відѣ ілі къто слꙑша. о кръві съвѣтъ творімъ кол. нъ да навꙑкнемь раꙁньствье. прѣдадітелево ... повѣдаетъ блаженꙑ сь еванћелістъ К 5b 38—39 Изч К Гр τοῦ προδότου прѣдадітелевъ Нвб Срв предателски ОА ВА АК НГер ЕтМл БТР АР ДА