Исторически речник
прѣградт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣградтпрѣграждѫ, прѣграждѹпрѣградшпрѣградтъ, прѣградть, прѣградтпрѣградмъ, прѣградмь, прѣградм, прѣградмопрѣградте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣградѧтъ, прѣградѧть, прѣградѧтпрѣградвѣпрѣградтапрѣградтепрѣградпрѣград
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣградмъ, прѣградмь, прѣградмпрѣградтепрѣградвѣпрѣградтапрѣградхъ, прѣградхь, прѣградхпрѣград
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣградпрѣградхомъ, прѣградхомь, прѣградхом, прѣградхмꙑпрѣградстепрѣградшѧ, прѣградшѫ, прѣградша, прѣградше, прѣградхѫпрѣградховѣпрѣградста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣградстепрѣграждаахъ, прѣграждахъ, прѣгражахъ, прѣграждаахь, прѣграждахь, прѣгражахь, прѣграждаах, прѣграждах, прѣгражахпрѣграждааше, прѣграждаше, прѣгражашепрѣграждааше, прѣграждаше, прѣгражашепрѣграждаахомъ, прѣграждахомъ, прѣгражахомъ, прѣграждаахомь, прѣграждахомь, прѣгражахомь, прѣграждаахом, прѣграждахом, прѣгражахомпрѣграждаашете, прѣграждашете, прѣгражашете, прѣграждаасте, прѣграждасте, прѣгражасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣграждаахѫ, прѣграждахѫ, прѣгражахѫ, прѣграждаахѹ, прѣграждахѹ, прѣгражахѹпрѣграждааховѣ, прѣграждаховѣ, прѣгражаховѣпрѣграждаашета, прѣграждашета, прѣгражашета, прѣграждааста, прѣграждаста, прѣгражастапрѣграждаашете, прѣграждашете, прѣгражашете, прѣграждаасте, прѣграждасте, прѣгражасте
прѣградт -прѣграждѫ -прѣградш св Заградя, преградя, оградя ѹторъ же бѣаше прѣградлъ много мѣсто. многамъ хлѣвнамъ.  велкамъ С 204.27 Изч С Гр περικλείω Нвб преградя, преграждам ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Преградите МИ ЙЗ,МИПир Преграде МИ Преграденкото МИ ГХ,МИМ