Исторически речник
прѣвѣьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
прѣвѣьнъ, прѣвѣьньпрѣвѣьнапрѣвѣьнѹпрѣвѣьнъ, прѣвѣьньпрѣвѣьнапрѣвѣьномь, прѣвѣьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
прѣвѣьнѣпрѣвѣьне, прѣвѣьнꙑпрѣвѣьнпрѣвѣьнъ, прѣвѣьньпрѣвѣьномъ, прѣвѣьномьпрѣвѣьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
прѣвѣьнꙑпрѣвѣьнѣхъ, прѣвѣьнѣхьпрѣвѣьнапрѣвѣьнѹпрѣвѣьномапрѣвѣьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
прѣвѣьнапрѣвѣьнѹпрѣвѣьнопрѣвѣьнапрѣвѣьномь, прѣвѣьномъпрѣвѣьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
прѣвѣьнапрѣвѣьнъ, прѣвѣьньпрѣвѣьномъ, прѣвѣьномьпрѣвѣьнапрѣвѣьнꙑпрѣвѣьнѣхъ, прѣвѣьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
прѣвѣьнѣпрѣвѣьнѹпрѣвѣьномапрѣвѣьнапрѣвѣьнꙑ, прѣвѣьнѫпрѣвѣьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
прѣвѣьнѫ, прѣвѣьнѹпрѣвѣьноѭ, прѣвѣьноѫ, прѣвѣьноѧ, прѣвѣьноюпрѣвѣьнѣпрѣвѣьнꙑпрѣвѣьнъ, прѣвѣьньпрѣвѣьнамъ, прѣвѣьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
прѣвѣьнꙑпрѣвѣьнампрѣвѣьнахъ, прѣвѣьнахьпрѣвѣьнѣпрѣвѣьнѹпрѣвѣьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
прѣвѣьнꙑ, прѣвѣьнꙑ, прѣвѣьнопрѣвѣьнаго, прѣвѣьнаего, прѣвѣьнааго, прѣвѣьнаго, прѣвѣьного, прѣвѣьнога, прѣвѣьнгопрѣвѣьнѹмѹ, прѣвѣьнѹемѹ, прѣвѣьнѹѹмѹ, прѣвѣьнѹмѹ, прѣвѣьноомѹ, прѣвѣьномѹ, прѣвѣьноѹмѹ, прѣвѣьнмѹпрѣвѣьнꙑ, прѣвѣьнꙑ, прѣвѣьнопрѣвѣьнаго, прѣвѣьнаего, прѣвѣьнааго, прѣвѣьнаго, прѣвѣьного, прѣвѣьнога, прѣвѣьнгопрѣвѣьнꙑмь, прѣвѣьнꙑмь, прѣвѣьнꙑмъ, прѣвѣьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
прѣвѣьнѣмь, прѣвѣьнѣемь, прѣвѣьнѣѣмь, прѣвѣьнѣамь, прѣвѣьнѣмь, прѣвѣьнѣмъ, прѣвѣьнѣемъ, прѣвѣьнѣѣмъ, прѣвѣьнѣамъ, прѣвѣьнѣмъ, прѣвѣьномь, прѣвѣьномъпрѣвѣьнꙑ, прѣвѣьнꙑ, прѣвѣьнопрѣвѣьнпрѣвѣьнꙑхъ, прѣвѣьнꙑхъ, прѣвѣьнꙑхь, прѣвѣьнꙑхь, прѣвѣьнѣхъ, прѣвѣьнѣхьпрѣвѣьнꙑмъ, прѣвѣьнꙑмъ, прѣвѣьнꙑмь, прѣвѣьнꙑмь, прѣвѣьнѣмъ, прѣвѣьнѣмьпрѣвѣьнꙑѧ, прѣвѣьнꙑꙗ, прѣвѣьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
прѣвѣьнꙑм, прѣвѣьнꙑмпрѣвѣьнꙑхъ, прѣвѣьнꙑхъ, прѣвѣьнꙑхь, прѣвѣьнꙑхьпрѣвѣьнаꙗ, прѣвѣьнаа, прѣвѣьнаѣпрѣвѣьнѹю, прѣвѣьноюпрѣвѣьнꙑма, прѣвѣьнꙑмапрѣвѣьно, прѣвѣьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
прѣвѣьнаго, прѣвѣьнаего, прѣвѣьнааго, прѣвѣьнаго, прѣвѣьного, прѣвѣьнога, прѣвѣьнгопрѣвѣьнѹмѹ, прѣвѣьнѹемѹ, прѣвѣьнѹѹмѹ, прѣвѣьнѹмѹ, прѣвѣьноомѹ, прѣвѣьномѹ, прѣвѣьноѹмѹ, прѣвѣьнмѹпрѣвѣьно, прѣвѣьноепрѣвѣьнаго, прѣвѣьннаего, прѣвѣьнааго, прѣвѣьнаго, прѣвѣьного, прѣвѣьнога, прѣвѣьнгопрѣвѣьнꙑмь, прѣвѣьнꙑмь, прѣвѣьнꙑмъ, прѣвѣьнꙑмъпрѣвѣьнѣмь, прѣвѣьнѣемь, прѣвѣьнѣѣмь, прѣвѣьнѣамь, прѣвѣьнѣмь, прѣвѣьнѣмъ, прѣвѣьнѣемъ, прѣвѣьнѣѣмъ, прѣвѣьнѣамъ, прѣвѣьнѣмъ, прѣвѣьномь, прѣвѣьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
прѣвѣьно, прѣвѣьноепрѣвѣьнаꙗ, прѣвѣьнаа, прѣвѣьнаѣ, прѣвѣьнаѧпрѣвѣьнꙑхъ, прѣвѣьнꙑхъ, прѣвѣьнꙑхь, прѣвѣьнꙑхь, прѣвѣьнѣхъ, прѣвѣьнѣхьпрѣвѣьнꙑмъ, прѣвѣьнꙑмъ, прѣвѣьнꙑмь, прѣвѣьнꙑмь, прѣвѣьнѣмъ, прѣвѣьнѣмьпрѣвѣьнаꙗ, прѣвѣьнаа, прѣвѣьнаѣ, прѣвѣьнаѧпрѣвѣьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
прѣвѣьнꙑхъ, прѣвѣьнꙑхъ, прѣвѣьнꙑхь, прѣвѣьнꙑхьпрѣвѣьнѣпрѣвѣьнѹю, прѣвѣьноюпрѣвѣьнꙑма, прѣвѣьнꙑмапрѣвѣьнаꙗ, прѣвѣьнаа, прѣвѣьнаѣ, прѣвѣьнаѧпрѣвѣьнꙑѧ, прѣвѣьнꙑꙗ, прѣвѣьнѫѭ, прѣвѣьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
прѣвѣьнѣ, прѣвѣьнопрѣвѣьнѫѭ, прѣвѣьнѹю, прѣвѣьноѭ, прѣвѣьноюпрѣвѣьнѫѭ, прѣвѣьноѫ, прѣвѣьноѧ, прѣвѣьноюпрѣвѣьнѣпрѣвѣьнꙑѧ, прѣвѣьнꙑꙗ, прѣвѣьнꙑепрѣвѣьнꙑхъ, прѣвѣьнꙑхъ, прѣвѣьнѣхъ, прѣвѣьнꙑхь, прѣвѣьнꙑхь, прѣвѣьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
прѣвѣьнꙑмъ, прѣвѣьнꙑмъ, прѣвѣьнѣмъ, прѣвѣьнꙑмь, прѣвѣьнꙑмь, прѣвѣьнѣмьпрѣвѣьнꙑѧ, прѣвѣьнꙑꙗ, прѣвѣьнꙑепрѣвѣьнꙑм, прѣвѣьнꙑмпрѣвѣьнꙑхъ, прѣвѣьнꙑхъ, прѣвѣьнꙑхь, прѣвѣьнꙑхьпрѣвѣьнѣпрѣвѣьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
прѣвѣьнꙑма, прѣвѣьнꙑмапрѣвѣьнѣ, прѣвѣьнѣшпрѣвѣьнѣшапрѣвѣьнѣшѹ, прѣвѣьнѣшюпрѣвѣьнѣпрѣвѣьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
прѣвѣьнѣшемь, прѣвѣьнѣшемъпрѣвѣьнѣшпрѣвѣьнѣпрѣвѣьнѣше, прѣвѣьнѣшпрѣвѣьнѣшь, прѣвѣьнѣшъпрѣвѣьнѣшемъ, прѣвѣьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
прѣвѣьнѣшѧпрѣвѣьнѣшпрѣвѣьнѣшхъ, прѣвѣьнѣшхьпрѣвѣьнѣшапрѣвѣьнѣшѹ, прѣвѣьнѣшюпрѣвѣьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
прѣвѣьнѣе, прѣвѣьнѣ, прѣвѣьнѣшепрѣвѣьнѣшапрѣвѣьнѣшѹ, прѣвѣьнѣшюпрѣвѣьнѣе, прѣвѣьнѣ, прѣвѣьнѣшепрѣвѣьнѣшапрѣвѣьнѣшемь, прѣвѣьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
прѣвѣьнѣшпрѣвѣьнѣе, прѣвѣьнѣпрѣвѣьнѣша, прѣвѣьнѣшпрѣвѣьнѣшь, прѣвѣьнѣшъпрѣвѣьнѣшемъ, прѣвѣьнѣшемьпрѣвѣьнѣша, прѣвѣьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
прѣвѣьнѣшпрѣвѣьнѣшхъ, прѣвѣьнѣшхьпрѣвѣьнѣшпрѣвѣьнѣшѹ, прѣвѣьнѣшюпрѣвѣьнѣшемапрѣвѣьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
прѣвѣьнѣшѧ, прѣвѣьнѣшѫ, прѣвѣьнѣшепрѣвѣьнѣшпрѣвѣьнѣшѫ, прѣвѣьнѣшѧ, прѣвѣьнѣшѹпрѣвѣьнѣшеѭ, прѣвѣьнѣшеѫ, прѣвѣьнѣшеѧ, прѣвѣьнѣшеюпрѣвѣьнѣшпрѣвѣьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
прѣвѣьнѣшѧ, прѣвѣьнѣшѫ, прѣвѣьнѣшепрѣвѣьнѣшь, прѣвѣьнѣшъпрѣвѣьнѣшамъ, прѣвѣьнѣшамьпрѣвѣьнѣшѧ, прѣвѣьнѣше, прѣвѣьнѣшѫпрѣвѣьнѣшампрѣвѣьнѣшахъ, прѣвѣьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
прѣвѣьнѣшпрѣвѣьнѣшѹ, прѣвѣьнѣшюпрѣвѣьнѣшамапрѣвѣьнѣ, прѣвѣьнѣшпрѣвѣьнѣшаго, прѣвѣьнѣшаего, прѣвѣьнѣшааго, прѣвѣьнѣшагопрѣвѣьнѣшѹмѹ, прѣвѣьнѣшѹемѹ, прѣвѣьнѣшѹѹмѹ, прѣвѣьнѣшѹмѹ, прѣвѣьнѣшюмѹ, прѣвѣьнѣшюемѹ, прѣвѣьнѣшюѹмѹ, прѣвѣьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
прѣвѣьнѣпрѣвѣьнѣшаго, прѣвѣьнѣшаего, прѣвѣьнѣшааго, прѣвѣьнѣшагопрѣвѣьнѣшмь, прѣвѣьнѣшмь, прѣвѣьнѣшмъ, прѣвѣьнѣшмъпрѣвѣьнѣшмь, прѣвѣьнѣшмь, прѣвѣьнѣшмъ, прѣвѣьнѣшмъпрѣвѣьнѣпрѣвѣьнѣше, прѣвѣьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
прѣвѣьнѣшхъ, прѣвѣьнѣшхъ, прѣвѣьнѣшхь, прѣвѣьнѣшхьпрѣвѣьнѣшмъ, прѣвѣьнѣшмъ, прѣвѣьнѣшмьпрѣвѣьнѣшѧѧ, прѣвѣьнѣшее, прѣвѣьнѣшѫѫпрѣвѣьнѣшм, прѣвѣьнѣшмпрѣвѣьнѣшхъ, прѣвѣьнѣшхъ, прѣвѣьнѣшхьпрѣвѣьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
прѣвѣьнѣшѹю, прѣвѣьнѣшююпрѣвѣьнѣшма, прѣвѣьнѣшмапрѣвѣьнѣе, прѣвѣьнѣ, прѣвѣьнѣшее, прѣвѣьнѣшепрѣвѣьнѣшаго, прѣвѣьнѣшаего, прѣвѣьнѣшааго, прѣвѣьнѣшагопрѣвѣьнѣшѹмѹ, прѣвѣьнѣшѹемѹ, прѣвѣьнѣшѹѹмѹ, прѣвѣьнѣшѹмѹ, прѣвѣьнѣшюмѹ, прѣвѣьнѣшюемѹ, прѣвѣьнѣшюѹмѹ, прѣвѣьнѣшюмѹпрѣвѣьнѣе, прѣвѣьнѣ, прѣвѣьнѣшее, прѣвѣьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
прѣвѣьнѣшаго, прѣвѣьнѣшаего, прѣвѣьнѣшааго, прѣвѣьнѣшагопрѣвѣьнѣшмь, прѣвѣьнѣшмь, прѣвѣьнѣшмъ, прѣвѣьнѣшмъпрѣвѣьнѣшмь, прѣвѣьнѣшмь, прѣвѣьнѣшмъ, прѣвѣьнѣшмъпрѣвѣьнѣе, прѣвѣьнѣ, прѣвѣьнѣшее, прѣвѣьнѣшепрѣвѣьнѣшаꙗ, прѣвѣьнѣшаѣ, прѣвѣьнѣшаѧпрѣвѣьнѣшхъ, прѣвѣьнѣшхъ, прѣвѣьнѣшхь, прѣвѣьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
прѣвѣьнѣшмъ, прѣвѣьнѣшмъ, прѣвѣьнѣшмьпрѣвѣьнѣшаꙗ, прѣвѣьнѣшаѣ, прѣвѣьнѣшаѧпрѣвѣьнѣшм, прѣвѣьнѣшмпрѣвѣьнѣшхъ, прѣвѣьнѣшхъ, прѣвѣьнѣшхьпрѣвѣьнѣшпрѣвѣьнѣшѹю, прѣвѣьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
прѣвѣьнѣшма, прѣвѣьнѣшмапрѣвѣьнѣшꙗ, прѣвѣьнѣшѣ, прѣвѣьнѣшаꙗпрѣвѣьнѣшѧѧ, прѣвѣьнѣшѧѩ, прѣвѣьнѣшѫѫ, прѣвѣьнѣшаѧ, прѣвѣьнѣшее, прѣвѣьнѣшеѥпрѣвѣьнѣшпрѣвѣьнѣшѫѫ, прѣвѣьнѣшѫѭ, прѣвѣьнѣшѧѧ, прѣвѣьнѣшѧѩ, прѣвѣьнѣшююпрѣвѣьнѣшѫѫ, прѣвѣьнѣшѫѭ, прѣвѣьнѣшѧѧ, прѣвѣьнѣшѧѩ, прѣвѣьнѣшюю, прѣвѣьнѣшеѭ, прѣвѣьнѣшеѫ, прѣвѣьнѣшеѧ, прѣвѣьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
прѣвѣьнѣшпрѣвѣьнѣшꙗ, прѣвѣьнѣшѣпрѣвѣьнѣшѧѧ, прѣвѣьнѣшѧѩ, прѣвѣьнѣшѫѫ, прѣвѣьнѣшаѧ, прѣвѣьнѣшее, прѣвѣьнѣшеѥпрѣвѣьнѣшхъ, прѣвѣьнѣшхъ, прѣвѣьнѣшхь, прѣвѣьнѣшхьпрѣвѣьнѣшмъ, прѣвѣьнѣшмъ, прѣвѣьнѣшмь, прѣвѣьнѣшмьпрѣвѣьнѣшѧѧ, прѣвѣьнѣшѧѩ, прѣвѣьнѣшѫѫ, прѣвѣьнѣшаѧ, прѣвѣьнѣшее, прѣвѣьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
прѣвѣьнѣшм, прѣвѣьнѣшмпрѣвѣьнѣшхъ, прѣвѣьнѣшхъ, прѣвѣьнѣшхь, прѣвѣьнѣшхьпрѣвѣьнѣшпрѣвѣьнѣшѹю, прѣвѣьнѣшююпрѣвѣьнѣшма, прѣвѣьнѣшма
прѣвѣьнъ -ꙑ прил За Бог — предвечен, вечен, който няма начало и край ꙇногда бо сѵмеонъ сърѣте ха. ꙇ на р[.]кѹ пріѩтъ прѣвѣънаго ба. ѣко младѣньц(.). ꙇ ба благослов старць К 1a 32 блгнъ грѧдѧі въ імѧ гне. блгнъ грѧдѧі бъ оть ба. прѣвѣънꙑ цръ славънꙑ. оѹбожавꙑ въ своіхъ неѹбожъно насъ раді К 1a 40 тѹ въ рѣвѣ адьстѣѣмъ лежтъ їѡна. въ обраꙁѣхъ хрстоса вѣьнааго  прѣвѣьнааго. онꙑ жвѫштѹѹмѹ вь вѣкъ  вь вѣкъ вѣкомъ С 461.3—4 Изч К С Калка от гр προαιώνιος Превежда и гр. πρὸ αἰώνων прѣвѣънъ Нвб превечен остар ВА Срв предвечен ЕтМл