Исторически речник
прѣвращат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣвращатпрѣвращаѭ, прѣвращаѫ, прѣвращаѧ, прѣвращаюпрѣвращаш, прѣвращаеш, прѣвращаашпрѣвращатъ, прѣвращаетъ, прѣвращаатъ, прѣвращать, прѣвращаеть, прѣвращаать, прѣвращат, прѣвращает, прѣвращаатпрѣвращамъ, прѣвращаемъ, прѣвращаамъ, прѣвращамь, прѣвращаемь, прѣвращаамь, прѣвращам, прѣвращаем, прѣвращаам, прѣвращамо, прѣвращаемо, прѣвращаамопрѣвращате, прѣвращаете, прѣвращаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣвращаѭтъ, прѣвращаѫтъ, прѣвращаѧтъ, прѣвращаютъ, прѣвращаѭть, прѣвращаѫть, прѣвращаѧть, прѣвращають, прѣвращаѭт, прѣвращаѫт, прѣвращаѧт, прѣвращаютпрѣвращавѣ, прѣвращаевѣ, прѣвращаавѣпрѣвращата, прѣвращаета, прѣвращаатапрѣвращате, прѣвращаете, прѣвращаатепрѣвращапрѣвраща
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣвращамъ, прѣвращамь, прѣвращампрѣвращатепрѣвращавѣпрѣвращатапрѣвращахъ, прѣвращахь, прѣвращахпрѣвраща
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣвращапрѣвращахомъ, прѣвращахомь, прѣвращахом, прѣвращахмꙑпрѣвращастепрѣвращашѧ, прѣвращашѫ, прѣвращаша, прѣвращаше, прѣвращахѫпрѣвращаховѣпрѣвращаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣвращастепрѣвращаахъ, прѣвращахъ, прѣвращаахь, прѣвращахь, прѣвращаах, прѣвращахпрѣвращааше, прѣвращашепрѣвращааше, прѣвращашепрѣвращаахомъ, прѣвращахомъ, прѣвращаахомь, прѣвращахомь, прѣвращаахом, прѣвращахомпрѣвращаашете, прѣвращашете, прѣвращаасте, прѣвращасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣвращаахѫ, прѣвращахѫ, прѣвращаахѹ, прѣвращахѹпрѣвращааховѣ, прѣвращаховѣпрѣвращаашета, прѣвращашета, прѣвращааста, прѣвращастапрѣвращаашете, прѣвращашете, прѣвращаасте, прѣвращасте
прѣвращат -прѣвращаѭ -прѣвращаш несв Обръщам [в друга посока], насочвам [образно] око ѹбо вдꙙ л дѫбъ цвѣтьанъ. л стонкъ слно текѫштъ. тѣмь вдѣнмъ тамо сꙙ влѣетъ.  срьдььнꙑ ѹмъ. прѣвраштаатꙿ тамо. такожде  ѹхо слꙑшꙙ словесꙑ дѣанꙗ  повѣст С 343.7 Изч С Гр μεταστρέφω Нвб превращам [се] остар НГер ЕтМл ДА Срв превратам остар Дюв превращавам [се] остар ВА НТ НГер ЕтМл ДА