Исторически речник
прѣвлѣщ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣвлѣщпрѣвлѣкѫ, прѣвлѣкѹпрѣвлѣешпрѣвлѣетъ, прѣвлѣеть, прѣвлѣетпрѣвлѣемъ, прѣвлѣемь, прѣвлѣем, прѣвлѣемопрѣвлѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣвлѣкѫтъ, прѣвлѣкѹтъ, прѣвлѣкѫть, прѣвлѣкѹть, прѣвлѣкѫт, прѣвлѣкѹтпрѣвлѣевѣпрѣвлѣетапрѣвлѣетепрѣвлѣцпрѣвлѣц
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣвлѣцѣмъ, прѣвлѣцѣмь, прѣвлѣцѣмпрѣвлѣцѣтепрѣвлѣцѣвѣпрѣвлѣцѣтапрѣвлѣхъ, прѣвлѣкохъ, прѣвлѣхь, прѣвлѣкохь, прѣвлѣх, прѣвлѣкохпрѣвлее, прѣвлье
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣвлее, прѣвльепрѣвлѣхомъ, прѣвлѣкохомъ, прѣвлѣхомь, прѣвлѣкохомь, прѣвлѣхом, прѣвлѣкохом, прѣвлѣкохмꙑпрѣвлѣсте, прѣвлѣкостепрѣвлѣшѧ, прѣвлѣкошѧ, прѣвлѣшѫ, прѣвлѣкошѫ, прѣвлѣша, прѣвлѣкоша, прѣвлѣше, прѣвлѣкоше, прѣвлѣкохѫпрѣвлѣховѣ, прѣвлѣкоховѣпрѣвлѣста, прѣвлѣкоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣвлѣсте, прѣвлѣкостепрѣвлѣаахъ, прѣвлѣахъ, прѣвлѣѣхъ, прѣвлѣаахь, прѣвлѣахь, прѣвлѣѣхь, прѣвлѣаах, прѣвлѣах, прѣвлѣѣхпрѣвлѣааше, прѣвлѣаше, прѣвлѣѣшепрѣвлѣааше, прѣвлѣаше, прѣвлѣѣшепрѣвлѣаахомъ, прѣвлѣахомъ, прѣвлѣѣхомъ, прѣвлѣаахомь, прѣвлѣахомь, прѣвлѣѣхомь, прѣвлѣаахом, прѣвлѣахом, прѣвлѣѣхомпрѣвлѣаашете, прѣвлѣашете, прѣвлѣѣшете, прѣвлѣаасте, прѣвлѣасте, прѣвлѣѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣвлѣаахѫ, прѣвлѣахѫ, прѣвлѣѣхѫ, прѣвлѣаахѹ, прѣвлѣахѹ, прѣвлѣѣхѹпрѣвлѣааховѣ, прѣвлѣаховѣ, прѣвлѣѣховѣпрѣвлѣаашета, прѣвлѣашета, прѣвлѣѣшета, прѣвлѣааста, прѣвлѣаста, прѣвлѣѣстапрѣвлѣаашете, прѣвлѣашете, прѣвлѣѣшете, прѣвлѣаасте, прѣвлѣасте, прѣвлѣѣсте
прѣвлѣщ -прѣвлѣкѫ -прѣвлѣеш св Привлека, увлека, примамя прен ѡ его на ѹбогаго въꙁіраете. лаетъ въ таінъїхъ ѣко левъ въ оградѣ своеі. лаетъ въсхътіті нштаего ... да і прѣвлѣетъ въ сѣті своеі съмѣрітої СП 9.30 Изч СП Гр ἕλκω Нвб превлека остар ВА НТ НГер ЕтМл