Исторически речник
прѣвт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣвт сѧпрѣвѭ, прѣвьѭ, прѣвѫ, прѣвьѫ, прѣвю, прѣвьѧ, прѣвьюпрѣвш, прѣвьш, прѣвешпрѣвтъ, прѣвьтъ, прѣветъ, прѣвть, прѣвьть, прѣветь, прѣвт, прѣвьт, прѣветпрѣвмъ, прѣвьмъ, прѣвемъ, прѣвмь, прѣвьмь, прѣвемь, прѣвм, прѣвьм, прѣвем, прѣвмо, прѣвьмо, прѣвемопрѣвте, прѣвьте, прѣвете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣвѭтъ, прѣвьѭтъ, прѣвѫтъ, прѣвьѫтъ, прѣвѧтъ, прѣвьѧтъ, прѣвютъ, прѣвьютъ, прѣвѭть, прѣвьѭть, прѣвѫть, прѣвьѫть, прѣвѧть, прѣвьѧть, прѣвють, прѣвьють, прѣвѭт, прѣвьѭт, прѣвѫт, прѣвьѫт, прѣвѧт, прѣвьѧт, прѣвют, прѣвьютпрѣввѣ, прѣвьвѣ, прѣвевѣпрѣвта, прѣвьта, прѣветапрѣвте, прѣвьте, прѣветепрѣв, прѣвпрѣв, прѣв
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣвмъ, прѣвꙗмъ, прѣвамъ, прѣвѣмъ, прѣвмь, прѣвꙗмь, прѣвѣмь, прѣвм, прѣвꙗм, прѣвѣмпрѣвте, прѣвꙗте, прѣватепрѣввѣпрѣвтапрѣвхъ, прѣвхь, прѣвхпрѣв, прѣвтъ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣв, прѣвтъпрѣвхомъ, прѣвхомь, прѣвхом, прѣвхмꙑпрѣвстепрѣвшѧ, прѣвшѫ, прѣвша, прѣвше, прѣвхѫпрѣвховѣпрѣвста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣвсте*прѣвꙗахъ, *прѣвьꙗхъ*прѣвꙗаше, прѣвьꙗше*прѣвꙗаше, *прѣвьꙗше*прѣвꙗахомъ, *прѣвьꙗхомъ*прѣвꙗашете, *прѣвьꙗшете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*прѣвꙗахѫ, *прѣвьꙗхѫ*прѣвꙗаховѣ, *прѣвьꙗховѣ*прѣвꙗашета, *прѣвьꙗшета*прѣвꙗашете, *прѣвьꙗшете
прѣвт сѧ -прѣвьѭ сѧ -прѣвьш сѧ св Обвия се, увия се в нещо; загърна се въставъ съ веерѧ. прѣввъ сѧ плащанцеѭ. ѹмꙑвъ ногꙑ ѹенкомъ свомъ. похвал ба. ꙇ шедъ на горѫ елеонъскѫѭ. помол сѧ вееръ трщ СЕ 46b 20—21 Изч СЕ Нвб Срв превия ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА