Исторически речник
прѣвестII  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣвестпрѣвеꙁѫ, прѣвеꙁѹпрѣвеꙁешпрѣвеꙁетъ, прѣвеꙁеть, прѣвеꙁетпрѣвеꙁемъ, прѣвеꙁемь, прѣвеꙁем, прѣвеꙁемопрѣвеꙁете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣвеꙁѫтъ, прѣвеꙁѹтъ, прѣвеꙁѫть, прѣвеꙁѹть, прѣвеꙁѫт, прѣвеꙁѹтпрѣвеꙁевѣпрѣвеꙁетапрѣвеꙁетепрѣвеꙁпрѣвеꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣвеꙁѣꙁмъ, прѣвеꙁѣꙁмь, прѣвеꙁѣꙁмпрѣвеꙁѣтепрѣвеꙁѣвѣпрѣвеꙁѣтапрѣвеꙁохъ, прѣвеꙁохь, прѣвеꙁохпрѣвеꙁе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣвеꙁепрѣвеꙁохомъ, прѣвеꙁохомь, прѣвеꙁохом, прѣвеꙁохмꙑпрѣвеꙁостепрѣвеꙁошѧ, прѣвеꙁошѫ, прѣвеꙁоша, прѣвеꙁоше, прѣвеꙁохѫпрѣвеꙁоховѣпрѣвеꙁоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣвеꙁосте*прѣвеꙁѣахъ*прѣвеꙁѣаше*прѣвеꙁѣаше*прѣвеꙁѣахомъ*прѣвеꙁѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*прѣвеꙁѣахѫ*прѣвеꙁѣаховѣ*прѣвеꙁѣашета*прѣвеꙁѣашете
прѣвест -прѣвеꙁѫ -прѣвеꙁеш св Превозя, прекарам нещо повелѣста же мѫтел҄ѣ првест воꙁꙑ.  въскладъше тѣлеса свꙙтꙑхъ прѣвеꙁошꙙ ѧ на брѣгъ рѣкꙑ С 80.13 Изч С Гр φέρω Нвб превеза остар ВА НТ НГер ЕтМл БТР РРОДД ДА