Исторически речник
прѣвелкъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
прѣвелкъ, прѣвелкьпрѣвелкапрѣвелкѹпрѣвелкъ, прѣвелкьпрѣвелкапрѣвелкомь, прѣвелкомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
прѣвелцѣпрѣвеле, прѣвелкꙑпрѣвелцпрѣвелкъ, прѣвелкьпрѣвелкомъ, прѣвелкомьпрѣвелкꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
прѣвелкꙑпрѣвелцѣхъ, прѣвелцѣхьпрѣвелкапрѣвелкѹпрѣвелкомапрѣвелко
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
прѣвелкапрѣвелкѹпрѣвелкопрѣвелкапрѣвелкомь, прѣвелкомъпрѣвелцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
прѣвелкапрѣвелкъ, прѣвелкьпрѣвелкомъ, прѣвелкомьпрѣвелкапрѣвелкꙑпрѣвелцѣхъ, прѣвелцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
прѣвелцѣпрѣвелкѹпрѣвелкомапрѣвелкапрѣвелкꙑ, прѣвелкѫпрѣвелцѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
прѣвелкѫ, прѣвелкѹпрѣвелкоѭ, прѣвелкоѫ, прѣвелкоѧ, прѣвелкоюпрѣвелцѣпрѣвелкꙑпрѣвелкъ, прѣвелкьпрѣвелкамъ, прѣвелкамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
прѣвелкꙑпрѣвелкампрѣвелкахъ, прѣвелкахьпрѣвелцѣпрѣвелкѹпрѣвелкама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
прѣвелкꙑ, прѣвелкꙑ, прѣвелкопрѣвелкаго, прѣвелкаего, прѣвелкааго, прѣвелкаго, прѣвелкого, прѣвелкога, прѣвелкгопрѣвелкѹмѹ, прѣвелкѹемѹ, прѣвелкѹѹмѹ, прѣвелкѹмѹ, прѣвелкоомѹ, прѣвелкомѹ, прѣвелкоѹмѹ, прѣвелкмѹпрѣвелкꙑ, прѣвелкꙑ, прѣвелкопрѣвелкаго, прѣвелкаего, прѣвелкааго, прѣвелкаго, прѣвелкого, прѣвелкога, прѣвелкгопрѣвелкꙑмь, прѣвелкꙑмь, прѣвелкꙑмъ, прѣвелкꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
прѣвелцѣмь, прѣвелцѣемь, прѣвелцѣѣмь, прѣвелцѣамь, прѣвелцѣмь, прѣвелцѣмъ, прѣвелцѣемъ, прѣвелцѣѣмъ, прѣвелцѣамъ, прѣвелцѣмъ, прѣвелкомь, прѣвелкомъпрѣвелкꙑ, прѣвелкꙑ, прѣвелкопрѣвелцпрѣвелкꙑхъ, прѣвелкꙑхъ, прѣвелкꙑхь, прѣвелкꙑхь, прѣвелцѣхъ, прѣвелцѣхьпрѣвелкꙑмъ, прѣвелкꙑмъ, прѣвелкꙑмь, прѣвелкꙑмь, прѣвелцѣмъ, прѣвелцѣмьпрѣвелкꙑѧ, прѣвелкꙑꙗ, прѣвелкꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
прѣвелкꙑм, прѣвелкꙑмпрѣвелкꙑхъ, прѣвелкꙑхъ, прѣвелкꙑхь, прѣвелкꙑхьпрѣвелкаꙗ, прѣвелкаа, прѣвелкаѣпрѣвелкѹю, прѣвелкоюпрѣвелкꙑма, прѣвелкꙑмапрѣвелко, прѣвелкое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
прѣвелкаго, прѣвелкаего, прѣвелкааго, прѣвелкаго, прѣвелкого, прѣвелкога, прѣвелкгопрѣвелкѹмѹ, прѣвелкѹемѹ, прѣвелкѹѹмѹ, прѣвелкѹмѹ, прѣвелкоомѹ, прѣвелкомѹ, прѣвелкоѹмѹ, прѣвелкмѹпрѣвелко, прѣвелкоепрѣвелкаго, прѣвелкаего, прѣвелкааго, прѣвелкаго, прѣвелкого, прѣвелкога, прѣвелкгопрѣвелкꙑмь, прѣвелкꙑмь, прѣвелкꙑмъ, прѣвелкꙑмъпрѣвелцѣмь, прѣвелцѣемь, прѣвелцѣѣмь, прѣвелцѣамь, прѣвелцѣмь, прѣвелцѣмъ, прѣвелцѣемъ, прѣвелцѣѣмъ, прѣвелцѣамъ, прѣвелцѣмъ, прѣвелкомь, прѣвелкомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
прѣвелко, прѣвелкоепрѣвелкаꙗ, прѣвелкаа, прѣвелкаѣ, прѣвелкаѧпрѣвелкꙑхъ, прѣвелкꙑхъ, прѣвелкꙑхь, прѣвелкꙑхь, прѣвелцѣхъ, прѣвелцѣхьпрѣвелкꙑмъ, прѣвелкꙑмъ, прѣвелкꙑмь, прѣвелкꙑмь, прѣвелцѣмъ, прѣвелцѣмьпрѣвелкаꙗ, прѣвелкаа, прѣвелкаѣ, прѣвелкаѧпрѣвелкꙑм, прѣвелкꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
прѣвелкꙑхъ, прѣвелкꙑхъ, прѣвелкꙑхь, прѣвелкꙑхьпрѣвелцѣпрѣвелкѹю, прѣвелкоюпрѣвелкꙑма, прѣвелкꙑмапрѣвелкаꙗ, прѣвелкаа, прѣвелкаѣ, прѣвелкаѧпрѣвелкꙑѧ, прѣвелкꙑꙗ, прѣвелкѫѭ, прѣвелкꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
прѣвелцѣ, прѣвелкопрѣвелкѫѭ, прѣвелкѹю, прѣвелкоѭ, прѣвелкоюпрѣвелкѫѭ, прѣвелкоѫ, прѣвелкоѧ, прѣвелкоюпрѣвелцѣпрѣвелкꙑѧ, прѣвелкꙑꙗ, прѣвелкꙑепрѣвелкꙑхъ, прѣвелкꙑхъ, прѣвелцѣхъ, прѣвелкꙑхь, прѣвелкꙑхь, прѣвелцѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
прѣвелкꙑмъ, прѣвелкꙑмъ, прѣвелцѣмъ, прѣвелкꙑмь, прѣвелкꙑмь, прѣвелцѣмьпрѣвелкꙑѧ, прѣвелкꙑꙗ, прѣвелкꙑепрѣвелкꙑм, прѣвелкꙑмпрѣвелкꙑхъ, прѣвелкꙑхъ, прѣвелкꙑхь, прѣвелкꙑхьпрѣвелцѣпрѣвелкѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
прѣвелкꙑма, прѣвелкꙑмапрѣвелапрѣвелашапрѣвелашѹ, прѣвелашюпрѣвелапрѣвелаша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
прѣвелашемь, прѣвелашемъпрѣвелашпрѣвелапрѣвелаше, прѣвелашпрѣвелашь, прѣвелашъпрѣвелашемъ, прѣвелашемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
прѣвелашѧпрѣвелашпрѣвелашхъ, прѣвелашхьпрѣвелашапрѣвелашѹ, прѣвелашюпрѣвелашема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
прѣвелае, прѣвела, прѣвелашепрѣвелашапрѣвелашѹ, прѣвелашюпрѣвелае, прѣвела, прѣвелашепрѣвелашапрѣвелашемь, прѣвелашемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
прѣвелашпрѣвелае, прѣвелапрѣвелаша, прѣвелашпрѣвелашь, прѣвелашъпрѣвелашемъ, прѣвелашемьпрѣвелаша, прѣвелаш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
прѣвелашпрѣвелашхъ, прѣвелашхьпрѣвелашпрѣвелашѹ, прѣвелашюпрѣвелашемапрѣвелаш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
прѣвелашѧ, прѣвелашѫ, прѣвелашепрѣвелашпрѣвелашѫ, прѣвелашѧ, прѣвелашепрѣвелашеѭ, прѣвелашеѫ, прѣвелашеѧ, прѣвелашеюпрѣвелашпрѣвелаш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
прѣвелашѧ, прѣвелашѫ, прѣвелашепрѣвелашь, прѣвелашъпрѣвелашамъ, прѣвелашамьпрѣвелашѧ, прѣвелашѫ, прѣвелашепрѣвелашампрѣвелашахъ, прѣвелашахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
прѣвелашпрѣвелашѹ, прѣвелашюпрѣвелашамапрѣвелапрѣвелашаго, прѣвелашаего, прѣвелашааго, прѣвелашагопрѣвелашѹмѹ, прѣвелашѹемѹ, прѣвелашѹѹмѹ, прѣвелашѹмѹ, прѣвелашюмѹ, прѣвелашюемѹ, прѣвелашюѹмѹ, прѣвелашюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
прѣвелапрѣвелашаго, прѣвелашаего, прѣвелашааго, прѣвелашагопрѣвелашмь, прѣвелашмь, прѣвелашмъ, прѣвелашмъпрѣвелашмь, прѣвелашмьпрѣвелапрѣвелаше, прѣвелаш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
прѣвелашхъ, прѣвелашхъ, прѣвелашхь, прѣвелашхьпрѣвелашмъ, прѣвелашмъ, прѣвелашмь, прѣвелашмьпрѣвелашѧѧ, прѣвелашее, прѣвелашѫѫпрѣвелашм, прѣвелашмпрѣвелашхъ, прѣвелашхъ, прѣвелашхь, прѣвелашхьпрѣвелашаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
прѣвелашѹю, прѣвелашююпрѣвелашма, прѣвелашмапрѣвелае, прѣвела, прѣвелашее, прѣвелашепрѣвелашаго, прѣвелашаего, прѣвелашааго, прѣвелашагопрѣвелашѹмѹ, прѣвелашѹемѹ, прѣвелашѹѹмѹ, прѣвелашѹмѹ, прѣвелашюмѹ, прѣвелашюемѹ, прѣвелашюѹмѹ, прѣвелашюмѹпрѣвелае, прѣвела, прѣвелашее, прѣвелаше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
прѣвелашаго, прѣвелашаего, прѣвелашааго, прѣвелашагопрѣвелашмь, прѣвелашмь, прѣвелашмъ, прѣвелашмъпрѣвелашмь, прѣвелашмьпрѣвелае, прѣвела, прѣвелашее, прѣвелашепрѣвелашаꙗ, прѣвелашаѣ, прѣвелашаѧпрѣвелашхъ, прѣвелашхъ, прѣвелашхь, прѣвелашхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
прѣвелашмъ, прѣвелашмъ, прѣвелашмь, прѣвелашмьпрѣвелашаꙗ, прѣвелашаѣ, прѣвелашаѧпрѣвелашм, прѣвелашмпрѣвелашхъ, прѣвелашхъ, прѣвелашхь, прѣвелашхьпрѣвелашпрѣвелашѹю, прѣвелашюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
прѣвелашма, прѣвелашмапрѣвелашꙗ, прѣвелашѣ, прѣвелашаꙗпрѣвелашѧѧ, прѣвелашѧѩ, прѣвелашѫѫ, прѣвелашаѧ, прѣвелашее, прѣвелашеѥпрѣвелашпрѣвелашѫѫ, прѣвелашѫѭ, прѣвелашѧѧ, прѣвелашѧѩ, прѣвелашююпрѣвелашѫѫ, прѣвелашѫѭ, прѣвелашѧѧ, прѣвелашѧѩ, прѣвелашюю, прѣвелашеѭ, прѣвелашеѫ, прѣвелашеѧ, прѣвелашею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
прѣвелашпрѣвелашꙗ, прѣвелашѣпрѣвелашѧѧ, прѣвелашѧѩ, прѣвелашѫѫ, прѣвелашаѧ, прѣвелашее, прѣвелашеѥпрѣвелашхъ, прѣвелашхъ, прѣвелашхь, прѣвелашхьпрѣвелашмъ, прѣвелашмъ, прѣвелашмь, прѣвелашмьпрѣвелашѧѧ, прѣвелашѧѩ, прѣвелашѫѫ, прѣвелашаѧ, прѣвелашее, прѣвелашеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
прѣвелашм, прѣвелашмпрѣвелашхъ, прѣвелашхъ, прѣвелашхь, прѣвелашхьпрѣвелашпрѣвелашѹю, прѣвелашююпрѣвелашма, прѣвелашма
прѣвелкъ -ꙑ прил 1. Преголям по размери, огромен  їсшъдъ нѣкꙑ отъ жвѫштїхъ тѹ вдѣ.  текъ повѣда ѹтелю свомѹ. глꙙ. ꙗко ꙁвѣрь прѣвелкъ стотъ прѣдъ двьрьм С 558.25 2. За глас, вик и под. — много силен, мощен  рее к н҄емѹ. поѹмлъ л сꙙ с ꙋбо кодрате. л н. онъ же прѣвелкомъ гласомъ въꙁꙿпвъ рее. ꙁмладь ногът цѣломѫдръствѹѭ С 117.26 3. Превелик, изключителен, необикновен любвꙑ ьстемь добро дѣѭштмъ хс. раꙁбонка грꙙдѫште просвъша с прѣвелкꙑ даръ дномь асѣ покаꙁа С 427.13 тѣ же ѧстѣ  ꙁа ноꙁѣ. съ прѣвелкомъ веселмъ к н҄емѹ пртекш С 446.8 отъбѣжа омравъ ꙁемьѭ. беꙁаконьно сѫште. просвѣштат о творꙙштїмъ прѣвелко беꙁаконь С 485.2—3  по сьврьшенѣѣмь го покаан.  добл҄мъ сповѣдан. прѣвелкаꙗ ѹдеса. лко бо велко въꙁдръжань  жт прѣжде обав С 520.29 нъ обае велкаꙗ дарѹѭштааго хса. прѣвелко лколюб. вьсѣхъ лкъ спсн пае С 522.13  с н҄мъ вьс таково прѣвелко ѹдо вдѣвꙿш.  прославшꙙ таковаꙗ дарꙋѭштѹмѹ боѧштїмъ сꙙ го С 563.12— 13 4. Като същ. прѣвелко ср ед Величие, могъщество  въ сво ѹмъ пршъдъ отъ свобожденьꙗ бѣсовьска. вдꙙ прѣвелко дѣла. ꙗкоже мѹ бѣ на помошть орѫжь С 560.13 Изч С Гр ἀνυπέρϑετος μέγιστος ὑπερβάλλων ὑπὲρ δύναμιν Нвб превелик остар ВА НТ ДА