Исторически речник
прѣбꙑвань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
прѣбꙑван, прѣбꙑваньпрѣбꙑванꙗ, прѣбꙑвана, прѣбꙑваньꙗпрѣбꙑваню, прѣбꙑванѹ, прѣбꙑваньюпрѣбꙑванмь, прѣбꙑваньмь, прѣбꙑванмъ, прѣбꙑваньмъ, прѣбꙑванмь, прѣбꙑванмъпрѣбꙑван, прѣбꙑвань, прѣбꙑванпрѣбꙑванꙗ, прѣбꙑвана, прѣбꙑваньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
прѣбꙑван, прѣбꙑвань, прѣбꙑванепрѣбꙑванмъ, прѣбꙑваньмъ, прѣбꙑванмь, прѣбꙑваньмь, прѣбꙑванмъ, прѣбꙑванмь, прѣбꙑваномъ, прѣбꙑванамъпрѣбꙑван, прѣбꙑвань, прѣбꙑван, прѣбꙑванмпрѣбꙑванхъ, прѣбꙑваньхъ, прѣбꙑванхь, прѣбꙑваньхь, прѣбꙑванхъ, прѣбꙑванхьпрѣбꙑван, прѣбꙑваньпрѣбꙑваню, прѣбꙑванѹ, прѣбꙑванью
NnDu
прѣбꙑванма, прѣбꙑваньма, прѣбꙑванма, прѣбꙑванма
прѣбꙑвань -ꙗ ср 1. Пребиваване, живеене по мноꙁѣхъ же лѣтѣхъ прѣбꙑваньꙗ ма въкѹпѣ.  сꙗньꙗ въ жт. по бол҄ьше въꙁдръжан ѧ сꙙ блаженꙑ анна С 548.4 2. Постоянство, упорство, твърдост не бо нъ помꙑшлꙗахѫ ꙗко нктоже го нѣ вьꙁꙙлъ. вономъ многомъ сѣдꙙштемъ. аште да самъ сꙙ не въскрѣс. того рад  радѹѭтъ сꙙ  ѹдꙙтъ сꙙ.  въс толко прѣбꙑван. прмьѭтъ отъдан. же прьво вдѣт  благовѣстт. не глаголанаа тъьѭ нъ  вдѣнаꙗ С 446.3 Изч С Гр παραμονή прѣбꙑван Нвб пребивание остар ВА АК ЕтМл БТР пребиванье остар ВА пребиваване ОА НТ ЕтМл АР