Исторически речник
прѣбват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣбватпрѣбваѭ, прѣбваѫ, прѣбваѧ, прѣбваюпрѣбваш, прѣбваеш, прѣбваашпрѣбватъ, прѣбваетъ, прѣбваатъ, прѣбвать, прѣбваеть, прѣбваать, прѣбват, прѣбвает, прѣбваатпрѣбвамъ, прѣбваемъ, прѣбваамъ, прѣбвамь, прѣбваемь, прѣбваамь, прѣбвам, прѣбваем, прѣбваам, прѣбвамо, прѣбваемо, прѣбваамопрѣбвате, прѣбваете, прѣбваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣбваѭтъ, прѣбваѫтъ, прѣбваѧтъ, прѣбваютъ, прѣбваѭть, прѣбваѫть, прѣбваѧть, прѣбвають, прѣбваѭт, прѣбваѫт, прѣбваѧт, прѣбваютпрѣбвавѣ, прѣбваевѣ, прѣбваавѣпрѣбвата, прѣбваета, прѣбваатапрѣбвате, прѣбваете, прѣбваатепрѣбвапрѣбва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣбвамъ, прѣбвамь, прѣбвампрѣбватепрѣбвавѣпрѣбватапрѣбвахъ, прѣбвахь, прѣбвахпрѣбва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣбвапрѣбвахомъ, прѣбвахомь, прѣбвахом, прѣбвахмꙑпрѣбвастепрѣбвашѧ, прѣбвашѫ, прѣбваша, прѣбваше, прѣбвахѫпрѣбваховѣпрѣбваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣбвастепрѣбваахъ, прѣбвахъ, прѣбваахь, прѣбвахь, прѣбваах, прѣбвахпрѣбвааше, прѣбвашепрѣбвааше, прѣбвашепрѣбваахомъ, прѣбвахомъ, прѣбваахомь, прѣбвахомь, прѣбваахом, прѣбвахомпрѣбваашете, прѣбвашете, прѣбваасте, прѣбвасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣбваахѫ, прѣбвахѫ, прѣбваахѹ, прѣбвахѹпрѣбвааховѣ, прѣбваховѣпрѣбваашета, прѣбвашета, прѣбвааста, прѣбвастапрѣбваашете, прѣбвашете, прѣбваасте, прѣбвасте
прѣбват -прѣбваѭ -прѣбваш несв прѣбват голѣн [ногꙑ] κατάγνυμι τὰ σκέλη, κατακλάω Пречупвам пищялите [краката] на някого с цел ускоряване на насилствената смърт повелѣста ꙁвлѣшт ѧ.  ꙁвꙙꙁавъше ѧ вест на брѣгъ морѣ.  дрꙿколꙿм ногꙑ хъ прѣбват С 79.24 гда. же мъ прѣбваахѫ голѣн. прѣдаахѫ дшꙙ своѧ глагол҄ѫште С 80.2 Изч С Нвб пребивам ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА