Исторически речник
прьвомѫенца  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
прьвомѫенцапрьвомѫенцѧ, прьвомѫенцѫ, прьвомѫенцꙑ, прьвомѫенцепрьвомѫенцпрьвомѫенцѫ, прьвомѫенцѹпрьвомѫенцеѭ, прьвомѫенцеѫ, прьвомѫенцеѧпрьвомѫенц
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
прьвомѫенцепрьвомѫенцѧ, прьвомѫенцѫ, прьвомѫенцꙑ, прьвомѫенцепрьвомѫенць, прьвомѫенцъпрьвомѫенцамъ, прьвомѫенцамьпрьвомѫенцампрьвомѫенцахъ, прьвомѫенцахь
NfOuNfGuNfDu
прьвомѫенцпрьвомѫенцю, прьвомѫенцѹпрьвомѫенцама
прьвомѫенца ж Първомъченица, прозвище на първата Христова мъченица Текла мⷺц҃а сепⷠ҇ ҃г҃ страⷭ҇ стъѩ пръвомⷱцѧ аполꙑ деклъ А 12a 19 Срв. Е36а 1 бгоꙁванаѣ пръвомѫенца ѣв сѧ.  пръвомѫенца въ женахъ. въꙁде бо на ѡгнъ. не ꙋсѫмнѣвш сѧ пламене Е 36а 6, 7  сіце сконѣ жтє свое. дв͠аа бж͠ꙗ пръвом͠нца  равнаа аплⷭмъ Сб. Герм. 30а. А Е Сб. Герм. Калка от гр πρωτόμαρτυς Превежда и гр. πρώταϑλος пръвомѫенца Нвб първомъченица ЕтМл