Исторически речник
прьвовъꙁлѣгань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
прьвовъꙁлѣган, прьвовъꙁлѣганьпрьвовъꙁлѣганꙗ, прьвовъꙁлѣгана, прьвовъꙁлѣганьꙗпрьвовъꙁлѣганю, прьвовъꙁлѣганѹ, прьвовъꙁлѣганьюпрьвовъꙁлѣганмь, прьвовъꙁлѣганьмь, прьвовъꙁлѣганмъ, прьвовъꙁлѣганьмъ, прьвовъꙁлѣганмь, прьвовъꙁлѣганмъпрьвовъꙁлѣган, прьвовъꙁлѣгань, прьвовъꙁлѣганпрьвовъꙁлѣганꙗ, прьвовъꙁлѣгана, прьвовъꙁлѣганьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
прьвовъꙁлѣган, прьвовъꙁлѣгань, прьвовъꙁлѣганепрьвовъꙁлѣганмъ, прьвовъꙁлѣганьмъ, прьвовъꙁлѣганмь, прьвовъꙁлѣганьмь, прьвовъꙁлѣганмъ, прьвовъꙁлѣганмь, прьвовъꙁлѣганомъ, прьвовъꙁлѣганамъпрьвовъꙁлѣган, прьвовъꙁлѣгань, прьвовъꙁлѣган, прьвовъꙁлѣганмпрьвовъꙁлѣганхъ, прьвовъꙁлѣганьхъ, прьвовъꙁлѣганхь, прьвовъꙁлѣганьхь, прьвовъꙁлѣганхъ, прьвовъꙁлѣганхьпрьвовъꙁлѣган, прьвовъꙁлѣганьпрьвовъꙁлѣганю, прьвовъꙁлѣганѹ, прьвовъꙁлѣганью
NnDu
прьвовъꙁлѣганма, прьвовъꙁлѣганьма, прьвовъꙁлѣганма, прьвовъꙁлѣганма
прьвовъꙁлѣгань -ꙗ ср Почетно място за възлягане [при гощавка] лв. о не любт пръвовъꙁлѣган М 77a 1 Срв. З130a 16 Изч М З Калка от гр πρωτοκλισία пръвовъꙁлѣган Нвб Ø