Исторически речник
прьвовъꙁлежень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
прьвовъꙁлежен, прьвовъꙁлеженьпрьвовъꙁлеженꙗ, прьвовъꙁлежена, прьвовъꙁлеженьꙗпрьвовъꙁлеженю, прьвовъꙁлеженѹ, прьвовъꙁлеженьюпрьвовъꙁлеженмь, прьвовъꙁлеженьмь, прьвовъꙁлеженмъ, прьвовъꙁлеженьмъ, прьвовъꙁлеженмь, прьвовъꙁлеженмъпрьвовъꙁлежен, прьвовъꙁлежень, прьвовъꙁлеженпрьвовъꙁлеженꙗ, прьвовъꙁлежена, прьвовъꙁлеженьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
прьвовъꙁлежен, прьвовъꙁлежень, прьвовъꙁлеженепрьвовъꙁлеженмъ, прьвовъꙁлеженьмъ, прьвовъꙁлеженмь, прьвовъꙁлеженьмь, прьвовъꙁлеженмъ, прьвовъꙁлеженмь, прьвовъꙁлеженомъ, прьвовъꙁлеженамъпрьвовъꙁлежен, прьвовъꙁлежень, прьвовъꙁлежен, прьвовъꙁлеженмпрьвовъꙁлеженхъ, прьвовъꙁлеженьхъ, прьвовъꙁлеженхь, прьвовъꙁлеженьхь, прьвовъꙁлеженхъ, прьвовъꙁлеженхьпрьвовъꙁлежен, прьвовъꙁлеженьпрьвовъꙁлеженю, прьвовъꙁлеженѹ, прьвовъꙁлеженью
NnDu
прьвовъꙁлеженма, прьвовъꙁлеженьма, прьвовъꙁлеженма, прьвовъꙁлеженма
прьвовъꙁлежень -ꙗ ср Почетно място за възлягане [при гощавка] блюдѣте сѧ отъ кънжьнкъ. хотѧштхъ въ одѣанхъ ходт. ꙇ цѣлованѣ на тръжштхъ. ꙇ прѣждесѣданѣ на соньмштхъ. ꙇ прьвовьꙁле(же)нѣ на веерѣхъ М Мк 12.39 Изч М З Калка от гр πρωτοκλισία прьвовьꙁлежен Нвб Ø