Исторически речник
прътъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
прътъ, прътьпрътапрътѹ, прътовпрътъ, прътьпрътапрътомь, прътомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
прътѣпрътепрът, прътовепрътъ, пръть, прътовъ, прътовьпрътомъ, прътомь, прътовомъ, прътовомьпрътꙑ, прътовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
прътꙑ, прътовꙑ, прътъмпрътѣхъ, прътѣхь, прътохъ, прътохь, прътовохъ, прътовохьпрътапрътѹпрътома
прътъ м Фитил, горяща памучна лента или връв трьст съкрѹшенꙑ не прѣломтъ. ꙇ пръта вънемъша сѧ не ѹгастъ. доньдеже вьꙁведетъ на побѣдѫ сѫдъ М Мт 12.20 Изч М З СК Гр λίνον Нвб Срв прът ’отсечено право стъбло или клон на дърво’