Исторически речник
прост  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
простпроьтѫ, проътѫ, протѫ, проьтѹ, проътѹ, протѹпроьтеш, проътеш, протешпроьтетъ, проътетъ, протетъ, проьтеть, проътеть, протеть, проьтет, проътет, протетпроьтемъ, проътемъ, протемъ, проьтемь, проътемь, протемь, проьтем, проътем, протем, проьтемо, проътемо, протемопроьтете, проътете, протете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
проьтѫтъ, проътѫтъ, протѫтъ, проьтѹтъ, проътѹтъ, протѹтъ, проьтѫть, проътѫть, протѫть, проьтѹть, проътѹть, протѹть, проьтѫт, проътѫт, протѫт, проьтѹт, проътѹт, протѹтпроьтевѣ, проътевѣ, протевѣпроьтета, проътета, протетапроьтете, проътете, протетепроьт, проът, протпроьт, проът, прот
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
проьтѣмъ, проътѣмъ, протѣмъ, проьтѣмь, проътѣмь, протѣмь, проьтѣм, проътѣм, протѣмпроьтѣте, проътѣте, протѣтепроьтѣвѣ, проътѣвѣ, протѣвѣпроьтѣта, проътѣта, протѣтапросъ, проьтохъ, проътохъ, протохъ, прось, проьтохь, проътохь, протохь, проьтох, проътох, протохпроьте, проъте, проте
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
проьте, проъте, протепросомъ, проьтохомъ, проътохомъ, протохомъ, просомь, проьтохомь, проътохомь, протохомь, проьтохом, проътохом, протохом, проьтохмꙑ, проътохмꙑ, протохмꙑпросте, проьтосте, проътосте, протостепросѧ, прошѧ, проьтошѧ, проътошѧ, протошѧ, проша, проше, проьтошѫ, проътошѫ, протошѫ, проьтоша, проътоша, протоша, проьтоше, проътоше, протоше, проьтохѫ, проътохѫ, протохѫпросовѣ, проьтоховѣ, проътоховѣ, протоховѣпроста, проьтоста, проътоста, протоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
просте, проьтосте, проътосте, протостепроьтѣахъ, проьтѣхъ, проътѣахъ, проътѣхъ, проьтѣахь, проьтѣхь, проътѣахь, проътѣхь, проьтѣах, проьтѣх, проътѣах, проътѣх, протѧхъ, протѧхь, протѧхпроьтѣаше, проьтѣше, проътѣаше, проътѣше, протѧшепроьтѣаше, проьтѣше, проътѣаше, проътѣше, протѧшепроьтѣахомъ, проьтѣхомъ, проътѣахомъ, проътѣхомъ, проьтѣахомь, проьтѣхомь, проътѣахомь, проътѣхомь, проьтѣахом, проьтѣхом, проътѣахом, проътѣхом, протѧхомъ, протѧхомь, протѧхомпроьтѣашете, проьтѣшете, проътѣашете, проътѣшете, проьтѣасте, проьтѣсте, проътѣасте, проътѣсте, протѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
проьтѣахѫ, проьтѣхѫ, проътѣахѫ, проътѣхѫ, проьтѣахѹ, проьтѣхѹ, проътѣахѹ, проътѣхѹ, протѧхѹпроьтѣаховѣ, проьтѣховѣ, проътѣаховѣ, проътѣховѣ, протѧховѣпроьтѣашета, проьтѣшета, проътѣашета, проътѣшета, проьтѣаста, проьтѣста, проътѣаста, проътѣста, протѧстепроьтѣашете, проьтѣшете, проътѣашете, проътѣшете, проьтѣасте, проьтѣсте, проътѣасте, проътѣсте, протѧсте
прост -проьтѫ -проьтеш св Прочета [а] же ... про[ътет]ъ [еже нап]саⷯъ. [да проклъ]нетъ [ер]етка АН 2 Изч АН Нвб прочета ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР ДА