Исторически речник
процвѣтт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
процвѣттпроцвѣщѫ, процвѣщѹпроцвѣтшпроцвѣттъ, процвѣтть, процвѣттпроцвѣтмъ, процвѣтмь, процвѣтм, процвѣтмопроцвѣтте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
процвѣтѧтъ, процвѣтѧть, процвѣтѧтпроцвѣтвѣпроцвѣттапроцвѣттепроцвѣтпроцвѣт
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
процвѣтмъ, процвѣтмь, процвѣтмпроцвѣттепроцвѣтвѣпроцвѣттапроцвѣтхъ, процвѣтхь, процвѣтхпроцвѣт
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
процвѣтпроцвѣтхомъ, процвѣтхомь, процвѣтхом, процвѣтхмꙑпроцвѣтстепроцвѣтшѧ, процвѣтшѫ, процвѣтша, процвѣтше, процвѣтхѫпроцвѣтховѣпроцвѣтста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
процвѣтстепроцвѣщаахъ, процвѣщахъ, процвѣщаахь, процвѣщахь, процвѣщаах, процвѣщахпроцвѣщааше, процвѣщашепроцвѣщааше, процвѣщашепроцвѣщаахомъ, процвѣщахомъ, процвѣщаахомь, процвѣщахомь, процвѣщаахом, процвѣщахомпроцвѣщаашете, процвѣщашете, процвѣщаасте, процвѣщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
процвѣщаахѫ, процвѣщахѫ, процвѣщаахѹ, процвѣщахѹпроцвѣщааховѣ, процвѣщаховѣпроцвѣщаашета, процвѣщашета, процвѣщааста, процвѣщастапроцвѣщаашете, процвѣщашете, процвѣщаасте, процвѣщасте
процвѣтт -процвѣщѫ -процвѣтш св Направя да разцъфне и да върже плод [образно] днъ хлѣбъ сѣѭшт на себѣ. не гоже жрънв съмлѣшꙙ.  рѫцѣ ѹмѣсста  огн҄ь съвръш. нъ гоже дѣвца беꙁдрала  бе сѣмене просвѣт (вм. процвѣт, Север., с. 253, бел. под линия) С 396.2 Изч С Гр ἀνϑέω Нвб процветя остар ВА