Исторически речник
проѹвѣдѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
проѹвѣдѣтпроѹвѣмь, проѹвѣдѣ, проѹвѣмпроѹвѣс, проѹвѣдешпроѹвѣстъ, проѹвѣ, проѹвѣдетъ, проѹвѣсть, проѹвѣдеть, проѹвѣдетпроѹвѣмъ, проѹвѣмь, проѹвѣме, проѹвѣмꙑ, проѹвѣмо, проѹвѣдемъ, проѹвѣдемь, проѹвѣдем, проѹвѣдемопроѹвѣсте, проѹвѣдете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
проѹвѣдѧтъ, проѹвѣдѫтъ, проѹвѣдѹтъ, проѹвѣдѧть, проѹвѣдѫть, проѹвѣдѹть, проѹвѣдѧт, проѹвѣдѫт, проѹвѣдѹтпроѹвѣвѣ, проѹвѣдевѣпроѹвѣста, проѹвѣдетапроѹвѣсте, проѹвѣдетепроѹвѣждь, проѹвѣждпроѹвѣждь, проѹвѣжд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
проѹвѣдмъ, проѹвѣдѣмъ, проѹвѣдмь, проѹвѣдѣмь, проѹвѣдм, проѹвѣдѣмпроѹвѣдте, проѹвѣдѣтепроѹвѣдвѣ, проѹвѣдѣвѣпроѹвѣдта, проѹвѣдѣтапроѹвѣдѣхъ, проѹвѣдохъ, проѹвѣдѣхь, проѹвѣдохь, проѹвѣдѣх, проѹвѣдохпроѹвѣдѣ, проѹвѣде
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
проѹвѣдѣ, проѹвѣдепроѹвѣдѣхомъ, проѹвѣдомъ, проѹвѣдѣхомь, проѹвѣдомь, проѹвѣдѣхом, проѹвѣдомпроѹвѣдѣсте, проѹвѣдостепроѹвѣдѣшѧ, проѹвѣдошѧ, проѹвѣдѣшѫ, проѹвѣдошѫ, проѹвѣдѣша, проѹвѣдоша, проѹвѣдѣше, проѹвѣдоше, проѹвѣдохѫпроѹвѣдѣховѣ, проѹвѣдоховѣпроѹвѣдѣсте, проѹвѣдосте
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
проѹвѣдѣсте, проѹвѣдостепроѹвѣдѣахъ, проѹвѣдѣхъ, проѹвѣдѧахъ, проѹвѣдѧхъ, проѹвѣдѣахь, проѹвѣдѣхь, проѹвѣдѧахь, проѹвѣдѧхь, проѹвѣдѣах, проѹвѣдѣх, проѹвѣдѧах, проѹвѣдѧхпроѹвѣдѣаше, проѹвѣдѣше, проѹвѣдѧаше, проѹвѣдѧшепроѹвѣдѣаше, проѹвѣдѣше, проѹвѣдѧаше, проѹвѣдѧшепроѹвѣдѣахомъ, проѹвѣдѣхомъ, проѹвѣдѧахомъ, проѹвѣдѧхомъ, проѹвѣдѣахомь, проѹвѣдѣхомь, проѹвѣдѧахомь, проѹвѣдѧхомь, проѹвѣдѣахом, проѹвѣдѣхом, проѹвѣдѧахом, проѹвѣдѧхомпроѹвѣдѣашете, проѹвѣдѣшете, проѹвѣдѣасте, проѹвѣдѣсте, проѹвѣдѧасте, проѹвѣдѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
проѹвѣдѣахѫ, проѹвѣдѣхѫ, проѹвѣдѣахѹ, проѹвѣдѣхѹ, проѹвѣдѧахѹ, проѹвѣдѧхѹпроѹвѣдѣаховѣ, проѹвѣдѣховѣ, проѹвѣдѧаховѣ, проѹвѣдѧховѣпроѹвѣдѣашета, проѹвѣдѣшета, проѹвѣдѣаста, проѹвѣдѣста, проѹвѣдѧаста, проѹвѣдѧстапроѹвѣдѣашете, проѹвѣдѣшете, проѹвѣдѣасте, проѹвѣдѣсте, проѹвѣдѧасте, проѹвѣдѧсте
проѹвѣдѣт -проѹвѣмь -проѹвѣс св Предусетя, предвидя сътворвъ же етꙑр десꙙт дьн отде стъ къ господѹ. проѹвѣдѣвъ прѣжде тр дьн. съконьан сво С 168.17 Изч С Гр προγιγνώσκω Нвб Срв [не]вям диал НГер ДА